Αυξάνει την τιμή του ντίζελ από το νέο έτος

Με πράσινο τέλος 0,03 ευρώ ανά λίτρο, το οποίο μαζί με τον ΦΠΑ θα φτάσει συνολικά 0,04 ευρώ, θα βαρύνουν τους καταναλωτές ντίζελ στις αρχές του νέου έτους. Το μέτρο ανακοινώθηκε προηγουμένως από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστη Χατζηδάκη, στο πλαίσιο δράσεων για το κλείσιμο του ελλείμματος του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ, και συμπεριλήφθηκε στην τροπολογία για μέτρα στήριξης των ΑΠΕ. Σύμφωνα με το υπουργείο, ο πράσινος φόρος στο ντίζελ θα αποφέρει ετήσια έσοδα περίπου 100 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση των έργων ΑΠΕ, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση και την προώθηση της ηλεκτρονικής κινητικότητας.

Με υπουργική απόφαση, το ποσοστό κατανέμεται κάθε χρόνο ανάλογα με τις ανάγκες. Ο πράσινος φόρος περιγράφεται στη σχετική τροποποίηση ως παρέμβαση ειδικού σκοπού για την επίτευξη των εθνικών στόχων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και, όπως αναφέρεται, θα πιστοποιηθεί και θα εισπραχθεί ταυτόχρονα με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.

Τα έσοδα από το πράσινο τέλος είναι δημόσια έσοδα, τα οποία συλλέγονται από την AADE και στη συνέχεια πιστώνονται στον λογαριασμό ειδικού σκοπού που έχει συσταθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος για τη χρηματοδότηση πράσινων έργων και δράσεων που συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών. Με την ίδια απόφαση, τα έσοδα μπορούν να αποδοθούν ως πόροι του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ, υπέρ του Πράσινου Ταμείου, ή να καταβληθούν για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του διαχειριστή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εγγυήσεων προέλευσης (DAPEEP) υπέρ του ελληνικού κράτους.

Source