Αυτό θα σας δώσει μια ψηφιακή άδεια οδήγησης

Ψηφιακά μέσω gov.gr θα ληφθεί η προσωρινή άδεια οδήγησης, η οποία θεσπίστηκε με το νόμο 4663/20120 (Α ’30), μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της πρακτικής εξέτασης του εξεταζόμενου. Με αυτόν τον τρόπο, οι νέοι οδηγοί θα μπορούν να οδηγούν απευθείας στην Ελληνική Επικράτεια, χωρίς περίοδο αναμονής, ενώ ταυτόχρονα αποφεύγουν τα πλήθη στις σχολές οδήγησης και τις περιφερειακές υπηρεσίες μεταφορών.

Η ψηφιοποίηση της προσωρινής άδειας είναι το πρώτο έργο που υλοποιήθηκε βάσει της Συμφωνίας Προγράμματος μεταξύ του Υπουργείου Ψηφιακής Κυβέρνησης και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Ο στόχος είναι να διευκολυνθεί ουσιαστικά η καθημερινή ζωή χιλιάδων πολιτών, αλλά και να επιταχυνθεί σημαντικά το έργο των αρμόδιων αρχών με τη μείωση του διοικητικού φόρτου και την αντιμετώπιση της γραφειοκρατικής καθυστέρησης.

Οι επιτυχημένοι οδηγοί, που εισέρχονται στην κατηγορία “Πολίτες και Καθημερινά” και στη συνέχεια στην υποκατηγορία “Μεταφορά” του gov.gr, θα ταυτοποιηθούν με κωδικούς Taxisnet και θα λάβουν το ψηφιακό αρχείο (pdf) με την προσωρινή άδεια οδήγησης από την πλατφόρμα drivers.services.gov.gr.

Σε περίπτωση ελέγχου, η εγκυρότητα της προσωρινής άδειας θα επιβεβαιωθεί, είτε μέσω υπερσύνδεσης (σύνδεσμος), είτε μέσω κωδικού QR, ή μέσω κωδικού, ο οποίος θα μεταφερθεί από το έγγραφο. Επισημαίνεται ότι όποιος συνελήφθη για κατοχή ψεύτικης ή πλαστής προσωρινής άδειας οδήγησης ή για χρήση της τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 216 του Ποινικού Κώδικα.

Με την ψηφιοποίηση της προσωρινής άδειας οδήγησης, ξεκινά η μετατροπή της εμπειρίας των πολιτών σε μια άλλη συνδιαλλαγή με το κράτος. Ταυτόχρονα, εξοικονομούνται πόροι και ανθρωποώρες για το κράτος, ενώ ταυτόχρονα επενδύουμε στη θέσπιση διαδικασιών διαφάνειας.

Η προσωρινή άδεια οδήγησης ισχύει για τέσσερις μήνες.

Source