Αντικατάσταση ηλεκτρονικής άδειας οδήγησης (+ vid)

Τα δικαιολογητικά για την αντικατάσταση των αδειών οδήγησης θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr, με την πιλοτική αίτηση να ξεκινά στην Περιφέρεια Κρήτης

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αντικατάσταση του εντύπου άδειας οδήγησης θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, μέσω του gov.gr. Η εφαρμογή της υπηρεσίας ξεκινά πιλοτικά στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών του PE της Περιφέρειας Κρήτης.
Ειδικότερα, οι πολίτες μπορούν να έχουν ψηφιακή πρόσβαση στα ακόλουθα:

  • Αντικατάσταση άδειας οδήγησης με νέο τύπο
  • Έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης λόγω φθοράς
  • Έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης λόγω κλοπής ή απώλειας

Πώς λειτουργεί η υπηρεσία
Ο πολίτης μπαίνει στην πλατφόρμα https://eservices-gdme.crete.gov.gr/ . Η καταχώριση και ταυτοποίηση στην υπηρεσία που ζητά, γίνεται χρησιμοποιώντας τους κωδικούς ταξί δικτύου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Κυβέρνησης. Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε λίγα λεπτά, με την επισύναψη φωτογραφίας και δείγματος της υπογραφής του πολίτη και την έκδοση και καταβολή του κατάλληλου τέλους.
Στη συνέχεια, ο πολίτης ενημερώνεται από την Περιφέρεια για την ολοκλήρωση της διαδικασίας προκειμένου ο δικαιούχος να λάβει τη νέα φόρμα αυτοπροσώπως ή μέσω τρίτου με εξουσιοδότηση.
Σημειώνεται ότι τα παραπάνω είναι μια ενέργεια που υλοποιείται ως αποτέλεσμα της συμφωνίας του προγράμματος που υπεγράφη μεταξύ των Υπουργείων Ψηφιακής Κυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης. Η σχετική συμφωνία υπογράφηκε τον Ιανουάριο του 2020 από τον Αναπληρωτή Υπουργό Ψηφιακής Κυβέρνησης, υπεύθυνο για την Απλοποίηση των Διαδικασιών Γιώργος Γεωργάντας και τον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιάννη Κεφαλογιάννη.
Σύμφωνα με τη δήλωση που υπέγραψε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, όσοι ενδιαφέρονται να αντικαταστήσουν ή να αντιγράψουν άδεια που εμπίπτει στη δικαιοδοσία των ανωτέρω Διευθύνσεων μπορούν να υποβάλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά, συμπεριλαμβανομένης της φωτογραφίας και της υπογραφής τους, σε ψηφιακή μορφή. Το σύστημα φιλοξενείται στο G-Cloud του GGPSDD, ενώ η συνολική διαχείριση των χρεώσεων που απαιτούνται για τη διαδικασία εφαρμόζεται μέσω του συστήματος πληροφοριών “e-toll” του GGPSDD.
Αυτό το πιλοτικό σχέδιο σχεδιάζεται να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας και αποτελεί μέρος του συνολικού σχεδίου ψηφιοποίησης των διαδικασιών άδειας οδήγησης, το οποίο ξεκίνησε με την προσωρινή άδεια οδήγησης.
Δείτε στο παρακάτω βίντεο της Περιφέρειας Κρήτης πώς γίνεται όλη η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών για την αντικατάσταση της άδειας οδήγησης ηλεκτρονικά.

Source