Τι αλλάζει στις άδειες κυκλοφορίας από την 1η Ιανουαρίου

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών καταγράφει επίσης τις μετρήσεις εκπομπών CO2 σύμφωνα με το νέο πρότυπο WLTP στα νέα έγγραφα.

Από 1ο Ιανουάριος 2021 το νέο ισχύει πρότυπο για τη μέτρηση των εκπομπών CO2 σε νέα αυτοκίνητα και ούτω καθεξής Τέλος εγγραφής καθώς ετήσια τέλη κυκλοφορίας θα υπολογιστεί μαζί τους νέες τιμές.

Ωστόσο, η εφαρμογή του νέο πρότυπο WLTP πρέπει επίσης να αντικατοπτρίζεται στα επίσημα έγγραφα των νέων αυτοκινήτων ή εκείνων που προέρχονται αργότερα από άλλο κράτος μέλος ως μεταχειρισμένα οχήματα που έχουν ως αποτέλεσμα το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να εκδώσει μια σχετική εγκύκλιο σύμφωνα με την οποία διευκρινίζει τι Άδειες κυκλοφορίας από το νέο έτος.

Στην πραγματικότητα στον τομέα Εκπομπές CO2 V7 για αυτό που έχει ταξινομηθεί για πρώτη φορά από τότε 1ο Ιανουάριος 2021 θα απαριθμήσει το Εκπομπές CO2 σύμφωνα με νέο πρότυπο WLTP ενώ για τα προηγούμενα έχουν υπολογιστεί οι εκπομπές που αναφέρονται παλαιότερο πρότυπο NEDC.

Ειδικότερα, η εγκύκλιος δηλώνει ότι: «Από 1-1-2021 δεν υπάρχει πλέον υποχρέωση αναγραφής τιμών για συγκεκριμένες εκπομπές CO2 NEDC σε έγγραφα έγκρισης τύπου και πιστοποιητικά συμμόρφωσης. Κατά συνέπεια, η Υπηρεσία Μηχανοργάνωσης του Υπουργείου μας προετοιμάζει την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών έτσι ώστε, από 1-1-2021, στο πεδίο V7 του άδεια κυκλοφορίας, για μεταφορά και εκτύπωση των τιμών για τις προσφορές Εκπομπές CO2 W2TP, για οχήματα προς εγγραφή 1η φορά διεθνώς (δηλαδή είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό).

Οσον αφορά νέα οχήματα, για ταξινόμηση κατά 1-1-2021 Για πρώτη φορά στη χώρα μας (και επομένως διεθνώς), ο νέος κανονισμός, σχετικά με το τι θα εκτυπωθεί στον τομέα V7 του άδεια κυκλοφορίας από 1-1-2021, όπως προηγουμένως, δεν απαιτεί καμία νέα, ειδική, ενέργεια του χειριστή (του μηχανογραφημένου συστήματος άδειας κυκλοφορίας), ο οποίος, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, όπως ισχύει, πρέπει να συμπληρώσει και τα δύο σχετικά πεδία το από το πιστοποιητικό συμμόρφωσης, εφόσον υπάρχουν και οι δύο σχετικές τιμές, ενώ, σε περίπτωση που η τιμή του NEDC δεν θα αναφέρεται, το αντίστοιχο πεδίο εφαρμογής θα παραμείνει κενό.

Οσον αφορά μεταχειρισμένα οχήματα, να ταξινομηθούν στη χώρα μας από 1-1-2021, επισημαίνουμε ότι:

1) για όλους μεταχειρισμένα οχήματα να ταξινομηθούν από 1-1-2021 στη χώρα μας, με ημερομηνία 1η διεθνώς / στην ΕΕ από 1-1-2021, οι ειδικές εκπομπές πρέπει να αναφέρονται στην άδεια κυκλοφορίας CO2 WLTP (συμπληρώνοντας το σχετικό πεδίο),

2) για όλους μεταχειρισμένα οχήματα, η οποία θα εγγραφεί μετά την 1-1-2021 στη χώρα μας με την πρώτη ημερομηνία εγγραφής διεθνώς / στην ΕΕ έως 31-12-2020, οι λεπτομέρειες πρέπει να αναφέρονται στην άδεια κυκλοφορίας Εκπομπές CO2 NEDC (συμπληρώνοντας το σχετικό πεδίο).

Στην περίπτωση των παραπάνω οχημάτων, δεν υπάρχει που ταιριάζουν με τις τιμές CO2 και τον κύκλο δοκιμών (NEDC και το WLTP) στα έγγραφα που υποβλήθηκαν κατά την εγγραφή (π.χ. παρατήρηση σχετικά με την ξένη καταχώριση, κ.λπ., εάν δεν έχει υποβληθεί πιστοποιητικό συμμόρφωσης), μπορείτε να θεωρήσετε ότι η τιμή που αναφέρεται στην άδεια, για οχήματα με διεθνή εγγραφή έως και 31/12/2020, αντιστοιχεί στον κύκλο NEDC, ενώ για αυτούς με την πρώτη κατάταξη διεθνώς από 1/1/2021, αντιστοιχεί στον κύκλο WLTP.

B / Προκειμένου να διευκολυνθεί η κατανόηση των παραπάνω, σας υπενθυμίζουμε ότι:

1 / Με τη 2η σχετική εγκύκλιο, η Υπηρεσία μας παρουσίασε λεπτομερώς και συλλογικά, όλα τα πεδία της υποχρεωτικής ολοκλήρωσης από τους χειριστές των Υπηρεσιών Μεταφορών, κατά την 1η κατάταξη των (νέων) επιβατικών και άλλων ελαφρών οχημάτων, τα οποία, όλα τα προηγούμενα χρόνια , ενσωματώθηκαν σταδιακά στη σχετική εφαρμογή που χρησιμοποιούν, σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΚ) 443/2009 και (ΕΕ) 510/2011, όπως ισχύει και οι οποίοι έχουν αντικατασταθεί από τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/631, προκειμένου να συμβάλουν στην την καλύτερη ενοποίηση αυτής της σημαντικής ευρωπαϊκής υποχρέωσης της χώρας μας και στη βελτίωση της ποιότητας και την ορθότητα των καταχωρήσεων, οι οποίες αποτελούν τα δεδομένα που αποστέλλονται κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά τα δεδομένα περιλαμβάνουν

1.i) ειδικό Εκπομπές CO2 NEDC (σε g / km) (σημείο 12, σελ. 4-5) και

2.ii) ειδικό Εκπομπές CO2 W2TP (σε g / km) (σημείο 13, σελίδα 5),

οι τιμές των οποίων, αντίστοιχα, όπως αναφέρεται, λαμβάνονται από τα σημεία 49.1 και 49.4 του πιστοποιητικού συμμόρφωσης (αξία του συνδυασμένου κύκλου – σε συνδυασμό, ή σταθμισμένη τιμή του συνδυασμένου κύκλου – ζυγίστηκε σε συνδυασμό για υβριδικά-ηλεκτρικά οχήματα με εξωτερική φόρτιση). Επιπλέον, αναφέρθηκε ότι, στην περίπτωση των δύο καυσίμων οχημάτων, η παραλαβή των ειδικών Εκπομπές CO2 σχετίζεται με αέρια καύσιμα.

2 / Όλα τα αναφερόμενα πεδία της 2ης σχετικής εγκυκλίου, δηλαδή, οι περιγραφές τους στην εφαρμογή των χειριστών, το περιεχόμενό τους και η θέση του περιεχομένου τους στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων των δύο παραπάνω από τις ειδικές εκπομπές CO2 NEDC και WLTP, Επισημάνθηκε ότι πρέπει να ολοκληρωθούν κατά την 1η ταξινόμηση (καινούργιων) οχημάτων, ανεξάρτητα από το εάν κανένα από αυτά δεν περιλαμβάνεται στο πιστοποιητικό ταξινόμησης οχήματος. Όσο για τα δύο πεδία των ειδικών Εκπομπές CO2, NEDC και WLTP, για τη μεταβατική περίοδο όπου υπάρχουν τιμές για αμφότερες και έως τις 31-12-2020, το πεδίο V7 της άδειας κυκλοφορίας έχει προσαρμοστεί (από την εφαρμογή υπολογιστή) για μεταφορά και εκτύπωση των τιμών NEDC από το σχετικό πεδίο που συμπληρώνεται από τον χειριστή. Αυτό γίνεται για να αποφευχθεί η σύγχυση για τους ιδιοκτήτες οχημάτων, καθώς οι σχετικές Υπηρεσίες του ΑΑΔΕ, έχουν επιλέξει να διατηρήσουν τους υπολογισμούς του οδικού φόρου και του φόρου ταξινόμησης για τα επιβατικά αυτοκίνητα, που περιλαμβάνουν επίσης το ειδικό Εκπομπές CO2, Οι τιμές NEDC, για όσο διάστημα εμφανίζονται σίγουρα, δηλαδή έως τις 31-12-2020, οπότε δεν θα ήταν διοικητικά σωστό οι άδειες κυκλοφορίας να περιέχουν άλλες Τιμή CO2, από αυτό που χρησιμοποιείται στους παραπάνω υπολογισμούς. Φυσικά, αυτός ο κανονισμός, όπως ο νεότερος που αναφέρθηκε παραπάνω, δεν σχετίζεται με το έργο του χειριστή, ο οποίος, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, πρέπει να συμπληρώσει και τα δύο πεδία της αίτησης, από το πιστοποιητικό συμμόρφωσης, ενώ για τα μεταχειρισμένα που έχουν μόνο μία από αυτές τις τιμές της ξένης άδειας κυκλοφορίας συμπληρώστε το αντίστοιχο πεδίο σύμφωνα με αυτές που αναφέρονται στο μέρος Α του παρόντος.

3 / Προφανώς, η σωστή ένδειξη της ημερομηνίας της 1ης ταξινόμησης διεθνώς, στις περιπτώσεις ταξινόμησης μεταχειρισμένων οχημάτων, είναι κάτι πολύ σημαντικό και δεν πρέπει, όπως μερικές φορές παρατηρείται, να εισαχθεί λανθασμένα, όπως και η ημερομηνία της 1ης ταξινόμησης στο Ελλάδα.

Γ / Σας ενημερώνουμε ότι οι συναφείς υπηρεσίες της ΑΑΔΕ και το δικό του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έχουν τροποποιήσει ή βρίσκονται στη διαδικασία τροποποίησης των κανονιστικών πράξεων που σχετίζονται με την οικονομική επιβάρυνση των οχημάτων (π.χ. οδικός φόρος), ή, αντίστοιχα, το ΚΙΝΗΣΗ στους ΔΡΟΜΟΥΣ (π.χ. ελεύθερη κυκλοφορία μέσα μικρό δαχτυλίδι της Αθήνας κ.λπ.).

Τέλος, εφιστούμε την προσοχή σας στη σωστή εφαρμογή των παραπάνω, επειδή υπάρχει λανθασμένη ένδειξη CO2 θα μπορούσε να προκαλέσει απώλεια δημόσιων εσόδων και Εχω περιβαλλοντικές επιπτώσεις. »

Διαβάστε επίσης:

Οι υπογραφές για το ELVO έπεσαν – Ποιο είναι το ποσοστό του κράτους

Τι δοκιμές οδήγησης; “Επιχειρήσεις” που πωλούν διπλώματα!

Αποκάλυψη: Σύμφωνα με τον ΚΤΕΟ έχουμε τον καλύτερο στόλο αυτοκινήτων και ταξί!

Source