Απόφαση χρέωσης κυκλοφορίας – Τι αλλάζει και ποιος επηρεάζεται;

Το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε ότι τα συγκεκριμένα χρέη παραγράφονται μετά από 5 χρόνια.

Στην περίοδο παραγραφής όλων των αξιώσεων για Τέλη κυκλοφορίας εκκρεμεί πέρα ​​από αυτό 5 ετών οδηγεί την απόφασή του Συμβούλιο της Επικρατείας (CoS) που καθορίζει τις προθεσμίες που πρέπει να διεκδικήσει η διοίκηση χρηματικά ποσά. Αυτή η απόφαση ανατρέπει πλήρως την καθιερωμένη θέση της φορολογική διοίκηση ότι η περίοδος παραγραφής του Τέλη κυκλοφορίας είναι 20 χρόνια, και έρχεται να εναρμονιστεί πλήρως με προηγούμενες αποφάσεις της Ολομέλειας ΣτΕ (Σύνοδος Ολομέλειας, 2017) σχετικά με φορολογικές υποθέσεις, στις οποίες αποφάνθηκε ρητά ότι το καταστατικό των περιορισμών είναι 5 χρόνια.

Η απόφαση

Η απόφασή του ΣτΕ Β ‘1611/2020 αφορούσε την έφεση κατά των πιστοποιητικών εκτέλεσης Τέλη κυκλοφορίας προηγούμενα χρόνια – 5 χρόνια και όχι 20 χρόνια τον περιορισμό τους

Σύμφωνα με την περίληψη το έφεση κατά απόφασης της DEFATH που απορρίπτει ένσταση κατά λιστών πιστοποίησης για την επιβολή τελών κυκλοφορίας προηγούμενων ετών. Ομολογουμένως ασκήθηκε Εφαρμογή καθώς δεν υπάρχει νομολογία για νομικά ζητήματα Συμβούλιο της Επικρατείας. Για το παραδεκτό της αίτησης ως κατώτατο όριο 40.000 ευρώ, κατά παρέκκλιση από τον κανόνα, τα ποσά που αντιστοιχούν σε συναλλαγές καταλογισμού του ίδιου μέρους με τέλη ταξινόμησης οχήματος (τουλάχιστον) ετών συνολικά, δεδομένου ότι στην περίπτωση αυτή η παράβαση με πράξη απόρριψης του έφεση κατά τέτοιων πράξεων καθώς και το ζήτημα από διοικητικό δικαστήριο μια απόφαση (δεν είναι τυχαία γεγονότα, αλλά) είναι απολύτως δικαιολογημένη λαμβάνοντας υπόψη τόσο την κοινή νομική όσο και την ουσιαστική κοινή ουσιαστική βάση των ανωτέρω πράξεων, και την ανάγκη (που συνδέεται με την αποτελεσματική διοίκηση της διοικητικής δικαιοσύνης) για την ενοποίηση των διαφορά που προκύπτει από τον καταλογισμό που προέκυψε. Αντίφαση της διάταξης του άρθρου 249 του Αστικού Κώδικα 20 χρόνια περιορισμού στη συνταγματική του αρχή αναλογικότητα.

5 χρονια το καταστατικό των περιορισμών Τέλη κυκλοφορίας. ΦΟΔΣΑ και οχήματα καθαριότητα. Η εξαίρεση από την περίσταση ε της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 2367/1953 από την απαλλαγή από τα τέλη ταξινόμησης των αυτοκινήτων καθαρισμού που ανήκουν σε δήμους και κοινότητες αφορά επίσης τα αυτοκίνητα καθαρισμού που ανήκουν στη FODSA. Αποδέχεται εν μέρει το αίτημα. Αναφέρεται, όπως ορίζεται στη συλλογιστική, στην περίπτωση Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.

ο ΣτΕ αποφάσισε ότι αποδέχεται μερικώς την αίτηση.

Αναίρεση εν μέρει την απόφασή του 4815/2018 Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, όπως ορίζεται στη συλλογιστική.

Κρατά εν μέρει την υπόθεση, αυτός κρίνει και αποδέχεται την έφεση στο τμήμα που αφορά όλες τις εγγραφές του νομισματικού καταλόγου 29 / 23.12.2016 για Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων του έτη 1998-2001 και πρόστιμα λόγω μη πληρωμή από αυτά Αμοιβές.

Ακυρώνει το σύνολο των εγγραφών της λίστας χρημάτων της 29 / 23.12.2016 για Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων ετών 1998-2001 και πρόστιμα λόγω μη πληρωμή αυτών των τελών.

Αναφέρεται, όπως ορίζεται στη συλλογιστική, στην περίπτωση Διοικητικό Εφετείο Αθηνών το άλλο μέρος, δηλαδή το μέρος που αφορά τις εγγραφές των χρηματικών λιστών 4 / 23.2.2017 και 6 / 13.3.2017 σχετικά με τα έτη έως το 2011, καθώς και τις καταχωρίσεις αυτών των ταμειακών λιστών που αφορούν αυτοκίνητα της αναιρεσείουσας για χρόνια μετά το 2011, εκτός από εκείνα τα οποία, σύμφωνα με την αναιρεσείουσα, δεν ήταν καθαρισμός αυτοκινήτων

Ο διαμεσολαβητής

Το ζήτημα του καταστατικού των περιορισμών Τέλη κυκλοφορίας επισημάνθηκε από το 2014 με επίτροπος διοίκησης, το οποίο με το έγγραφό του Υπουργείο Οικονομικών τόνισε ότι η απαίτηση της διοίκησης από τον πολίτη να τηρεί αρχείο που χρονολογείται από είκοσι χρόνια είναι καταχρηστική, ενώ οι φορολογούμενοι φέρουν το βάρος της απόδειξης, ακόμη και σε περιπτώσεις παραλείψεων ή σφαλμάτων που βαρύνουν χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ή πιστωτικά ιδρύματα. Ωστόσο φορολογική διοίκηση παρά την παραπάνω παρέμβαση δεν άλλαξε τη στάση του.

Φωτογραφία: Eurokinisi

Διαβάστε επίσης:

Κλείδωμα: Καταγραφή παραβιάσεων της κυκλοφορίας

ΣΥΝΘΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ! Τα παλιά και ρυπογόνα αυτοκίνητα εκρήγνυται

Πρόστιμο άνω των 15.000 ευρώ για πιάτα DOK

Source