Πότε διαγράφονται οριστικά τα κατεστραμμένα αυτοκίνητα;

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών διευκρινίζει ότι το πιστοποιητικό καταστροφής πρέπει να εκδοθεί έως το τέλος του έτους.

Έπρεπε να γίνουν διευκρινίσεις από Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για το Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (LPG) παραδίδεται στα κέντρα Ανακύκλωση EDOE λόγω των εξαιρετικών περιστάσεων που δημιουργούνται από την κορωνοϊός.

Στην πραγματικότητα, λόγω των περιοριστικών μέτρων h διαδικασία διαγραφής θα ολοκληρωθεί για όλα τα οχήματα που εκδίδονται Πιστοποιητικό Καταστροφής με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2020.

Ειδικότερα σε σχετική εγκύκλιο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών επισημαίνει ότι: «Ακολουθώντας σχετικές έρευνες στην Υπηρεσία μας για θέματα μόνιμης διαγραφής από το μητρώο αδειών κυκλοφορίας Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών Οχήματα στο τέλος της ζωής (ΟΤΚΖ) που παραδόθηκαν από τους ιδιοκτήτες τους, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 8 του pd 116/2004 (Α΄81), στα Εναλλακτικά Συστήματα Διαχείρισης υπενθυμίζεται ότι η «Ημερομηνία έκδοσης του Πιστοποιητικού Καταστροφής», στοιχείο που σύμφωνα με το Παράρτημα III του pd που περιλαμβάνεται απαραίτητα στο εκδοθέν πιστοποιητικό καταστροφής, είναι η ημερομηνία που έχουν εισαχθεί από τις αρμόδιες διευθύνσεις μεταφορών και επικοινωνιών ως ημερομηνία διαγραφής. Το ίδιο ισχύει, σύμφωνα με τον κυκλικό αριθμό Α 83521/5619 / 13.12.2016 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, και για τα εγκαταλελειμμένα οχήματα που συλλέγονται από τους Δήμους σύμφωνα με το άρθρο 9 του εν λόγω pd

Σε αυτό το πλαίσιο, και δεδομένης της μεγάλης δυσκολίας ή αδυναμίας επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενότητας της χώρας, λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αποφυγή της εξάπλωσης πανδημία κορωνοϊού COVID-19, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας τελικής διαγραφής ενός οχήματος, φαίνεται ότι για όλα τα οχήματα που έχουν εκδοθεί Πιστοποιητικό Καταστροφής με ημερομηνία έως 31-12-2020, τότε θα διαγραφούν οριστικά από Μητρώο αδειών κυκλοφορίας οχημάτων με την ημερομηνία διαγραφής που αναφέρεται στις Πιστοποιητικό Καταστροφής, ανεξάρτητα από ημερομηνία διαβίβασης, παραλαβή ο πρωτόκολλο σχετικών Πιστοποιητικά Καταστροφής στις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορά και επικοινωνία του Περιοχές της χώρας. Παρακαλώ για την πιστή εφαρμογή των παραπάνω. “

Διαβάστε επίσης:

Οι υπογραφές για το ELVO έπεσαν – Ποιο είναι το ποσοστό του κράτους

Τι δοκιμές οδήγησης; “Επιχειρήσεις” που πωλούν διπλώματα!

Αποκάλυψη: Σύμφωνα με τον ΚΤΕΟ έχουμε τον καλύτερο στόλο αυτοκινήτων και ταξί!

Source