Η ELPEDISON παρουσιάζει το πρόγραμμα «Ενεργοποίηση» εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

Νέο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης από την ELPEDISON, το οποίο υποστηρίζει ενεργά την ελληνική κοινωνία και το περιβάλλον.

Η ELPEDISON παρουσιάζει το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης “Ενεργοποίηση”. Ο στόχος αυτού του ολιστικού προγράμματος είναι να «αγκαλιάσει» κάθε δράση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δέσμευσή της να βρίσκεται δίπλα στην ελληνική κοινωνία καθημερινά. Το πρόγραμμα “Ενεργοποίηση” βασίζεται στους δύο βασικούς πυλώνες της στρατηγικής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της ELPEDISON και, συγκεκριμένα, στη συνεχή και ουσιαστική υποστήριξη της ελληνικής κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Το κύριο μέλημα του ELPEDISON είναι η υλοποίηση στοχευμένων δράσεων, οι οποίες ικανοποιούν πραγματικές ανάγκες, αναμένοντας την υποστήριξη ευάλωτων ομάδων, με έμφαση στα παιδιά και τους νέους, στις τοπικές κοινότητες, καθώς και στη συμβολή της Εταιρίας στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και την αειφόρο ανάπτυξη. .

Η δημιουργία του Προγράμματος είναι μια άλλη στρατηγική πρωτοβουλία του ELPEDISON, στο πλαίσιο της συνεχούς συμβολής του, μέσω της καθημερινής δραστηριότητάς του, στην επίτευξη των Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών-2030.

Με το πρόγραμμα “Ενεργοποίηση”, το ELPEDISON συνεχίζει μια σειρά πολλαπλών ενεργειών, η οποία ξεκίνησε και υλοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια. Αυτές οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την υποστήριξη των τοπικών κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία, καθώς και μεμονωμένες κοινωνικές ομάδες, συνέργειες με Ιδρύματα και ΜΚΟ και την εκπαίδευση νέων και ηλικιωμένων σχετικά με την αξία της εξοικονόμησης ενέργειας, της βιώσιμης ανάπτυξης και των τρόπων επίτευξης τους. Για όλες αυτές τις πρακτικές, η Εταιρεία κέρδισε το βραβείο CRI Silver το 2020 και ένα ιδιαίτερο έπαινο για τις δράσεις της στην κατηγορία Περιβάλλον.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της εξάπλωσης της πανδημίας, το ELPEDISON κινητοποιήθηκε αμέσως και κάλυψε τις βασικές ανάγκες των νοσοκομείων στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, προχωρώντας στη δωρεά του απαραίτητου τεχνολογικού εξοπλισμού και αναλώσιμων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των αντίστοιχων φορέων. Ταυτόχρονα, υποστήριξε τις τοπικές λειτουργικές κοινότητες με διάφορα οφέλη και βοηθήματα. Επιπλέον, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, δωρίζει υπερσύγχρονα δισκία στα Δημοτικά Σχολεία, υποστηρίζοντας το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. δελτίο τύπου

Source