Τέλη κυκλοφορίας – αλλαγές από το νέο έτος

Η μέθοδος υπολογισμού των νέων επιβατικών αυτοκινήτων που θα ταξινομηθούν στη χώρα μας από την 1η Ιανουαρίου 2021 αλλάζει, σύμφωνα με μια νομοθετική διάταξη που περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο που υποβλήθηκε στο Κοινοβούλιο.

Όσοι αγοράζουν ένα νέο αυτοκίνητο το 2021 θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι ρύποι των οχημάτων τους θα υπολογιστούν επίσημα με βάση το πρότυπο Worldwide Light Test Procedure (WLTP), το οποίο δηλώνει περισσότερους ρύπους σε σύγκριση με την προηγούμενη μέθοδο υπολογισμού. Μια νομοθετική διάταξη που περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο που υποβλήθηκε στο Κοινοβούλιο, καθορίζει τώρα τα ποσά ως εξής:

Από 0 έως 122 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο δεν επιβάλλεται φόρος κυκλοφορίας

Από 123 έως 139 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο, η χρέωση είναι 0,64 ευρώ ανά γραμμάριο.

Από 140 έως 166 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο, η χρέωση είναι 0,7 ευρώ ανά γραμμάριο.

Από 167 έως 208 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο, η χρέωση είναι 0,85 ευρώ ανά γραμμάριο.

Από 209 έως 224 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο, η χρέωση είναι 1,87 ευρώ ανά γραμμάριο.

Από 225 έως 240 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο, η χρέωση είναι 2,2 ευρώ ανά γραμμάριο.

Από 241 έως 260 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο, η χρέωση είναι 2,5 ευρώ ανά γραμμάριο.

Από 261 έως 280 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο, η χρέωση είναι 2,7 ευρώ ανά γραμμάριο.

Από 281 γραμμάρια και άνω, η χρέωση είναι 2,85 ευρώ ανά χιλιόμετρο.

Η νέα κλίμακα θα ισχύει για επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά σε κράτος μέλος της ΕΕ από την 1η Ιανουαρίου 2021 και μετά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο) σύμφωνα με την Παγκόσμια Διαδικασία Δοκιμών Ελαφρών Οχημάτων (Worldwide Light Test Processing ), όπως αναφέρεται στην άδεια οχήματος, και μόνο εάν αυτές οι τιμές αντιστοιχούν σε εκείνες που αναφέρονται στο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ή άλλο δικαιολογητικό που υποβάλλεται στο τελωνείο για τους σκοπούς του υπολογισμού των τελών ταξινόμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 121 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (Νόμος 2960/2001). Σε περίπτωση που οι τιμές δεν ταιριάζουν, λαμβάνονται υπόψη οι τιμές ρύπων που αναφέρονται στο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ή το άλλο δικαιολογητικό που υποβάλλεται στο τελωνείο. Τα διόδια για ιδιωτικά επιβατικά αυτοκίνητα, δίτροχα, τρίκυκλα για ιδιωτική χρήση, καθώς και για ιδιωτικά επιβατικά αυτοκίνητα, ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα (τροχόσπιτα) είναι αδιαίρετα και οφείλονται για ολόκληρο το έτος ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο κατά την οποία απελευθερώθηκαν. . Αυτά τα οχήματα θεωρείται ότι κυκλοφορούν για ολόκληρο το έτος, εκτός εάν είναι ακινητοποιημένα για ολόκληρο το έτος.

Τέλος, το κεφάλαιο Β του μέρους Γ εισάγει έναν κανονισμό που καλύπτει το υπάρχον νομικό κενό στον υπολογισμό του τέλους ταξινόμησης για υβριδικά επιβατικά αυτοκίνητα και καθορίζει ποια τιμή μάζας που εκπέμπεται διοξείδιο του άνθρακα (CO2) επιλέγεται μεταξύ διαφορετικών τιμών για διαφορετικό τέλος ταξινόμησης.

Source