Εθνική στρατηγική για την κίνηση του υδρογόνου!

Μέσα στο 2021, θα εκπονηθεί ένα Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής για την προώθηση τεχνολογιών και εφαρμογών υδρογόνου και άλλων αερίων καυσίμων από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

ELECTRIC MOTION & Professional: Νέα μοντέλα, τιμές, δίκτυο φόρτισης με 1 κλικ!

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστη Χατζηδάκη, συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή που θα είναι υπεύθυνη για την εκπόνηση της Εθνικής Στρατηγικής για το υδρογόνο. Η παραπάνω εκδήλωση είναι ένα πρώτο βήμα και αποτελεί μέρος της ανάπτυξης νέων πηγών και τεχνολογιών καθαρής ενέργειας, η οποία αποτελεί προτεραιότητα της εθνικής στρατηγικής για το κλίμα και την ενέργεια, όπως τονίζεται συνήθως στην ανακοίνωση των ΥΠΕΝ.
Σημειώνεται ότι τα μέλη της επιτροπής – όλοι οι εξειδικευμένοι επιστήμονες της ακαδημαϊκής κοινότητας και της αγοράς – θα εργάζονται χωρίς αμοιβή. Αντικείμενο της επιτροπής θα είναι η προετοιμασία εντός του νέου έτους, του Εθνικού Σχεδίου Στρατηγικής για την προώθηση τεχνολογιών και εφαρμογών υδρογόνου και άλλων αερίων από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
Η σύνθεση της Επιτροπής

Ο Πρόεδρος θα είναι ο Καθηγητής Ενεργειακών Οικονομικών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ (και πρώην πρόεδρος της ΡΑΕ), ο Παντελής Κάπρος και τα Μέλη είναι:

 1. Κωνσταντίνος Παπαλουκάς, Ειδικός, Συντονιστής
 2. Δημήτριος Τσαλέμης, Γενικός Διευθυντής Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 3. Κωνσταντίνος Κοτούλας, Πολιτικός Μηχανικός – Ειδικός Μεταφορών, Εκπρόσωπος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
 4. Δρ. Σπυρίδων Οικονόμου, Μεταλλουργικός Μηχανικός ΕΜΠ, Πρόεδρος του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, εκπρόσωπος του CRES
 5. Παναγιώτης Πανουσός, Χημικός Μηχανικός, Διευθυντής Ενεργειακής Μετάβασης, εκπρόσωπος του ΔΕΣΦΑ
 6. Μαρία Σχοίνα, Χημική Μηχανική, Διευθύντρια Στρατηγικής και Κανονιστικών Υποθέσεων, εκπρόσωπος της Υποδομής ΔΕΠΑ
 7. Γιώργος Ξηρογιάννης, Μαθηματικός, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)
 8. Θεόδωρος Τσακίρης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ενεργειακής Πολιτικής και Γεωπολιτικής, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
 9. Κωνσταντίνος Σφητσιώρης, ειδικός τεχνικός
 10. Ιωάννης Βουγιουλάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός, Ειδικός Ειδικός
 11. Γιώργος Αυγουρόπουλος, Εξωτερικός Σύμβουλος – ειδικοί
 12. Αθανάσιος Στούμπος, Εξωτερικός Σύμβουλος – ειδικοί
 13. Παρίσι Βουτεκάκης, Εξωτερικός Σύμβουλος – ειδικοί
 14. Εμμανουήλ Σταματάκης, Εξωτερικός Σύμβουλος – ειδικοί
 15. Θεόδωρος Ξανθόπουλος, Εξωτερικός Σύμβουλος – ειδικοί

Σύμφωνα με τη δήλωση του υπουργείου, ο σχηματισμός της Επιτροπής συμπίπτει με την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του πρώτου κανονισμού για μια ευρωπαϊκή στρατηγική για το υδρογόνο, ο οποίος θα είναι – μαζί με την επέκταση της ηλεκτροδότησης – η πιο φιλόδοξη πτυχή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ανθρακοποίηση. ενεργειακό μείγμα.

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής

Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τους κινδύνους και θα αξιολογήσει το κόστος των διαφόρων τεχνολογικών εφαρμογών για την παραγωγή και χρήση υδρογόνου, με ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο των δικτύων μεταφοράς και αποθήκευσης υδρογόνου και υποδομής, σε σχέση με το υφιστάμενο δίκτυο αερίου και την οικιακή ενέργεια. βιομηχανία.
Στην πρώτη φάση, θα καταγράψει το εγχώριο δυναμικό για την ανάπτυξη εφαρμογών υδρογόνου και τεχνολογιών σε μεμονωμένους ενεργειακούς τομείς (παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, δίκτυο φυσικού αερίου, μεταφορές, βιομηχανία), καθώς και τις απαραίτητες τεχνικές και οικονομικές απαιτήσεις. Στη συνέχεια, θα υποβάλει προτάσεις για το αδειοδοτικό και κανονιστικό πλαίσιο (όπου απαιτείται) και για τα μέτρα πολιτικής που απαιτούνται για την προώθηση αυτών των αιτήσεων.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών της, η Επιτροπή θα κάνει συγκριτική αξιολόγηση των στρατηγικών προώθησης υδρογόνου άλλων χωρών. Θα εξετάσει επίσης τη συμβατότητα των προτεινόμενων εθνικών μέτρων και πολιτικών με τις ευρωπαϊκές στρατηγικές και τον νόμο περί κρατικών ενισχύσεων, ενώ θα διερευνήσει τις δυνατότητες χρήσης ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών μηχανισμών.

Οι τρεις άξονες του εθνικού σχεδίου στρατηγικής

Το Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής για το Υδρογόνο – που θα ολοκληρωθεί έως τον Σεπτέμβριο του 2021 – θα περιλαμβάνει τους ακόλουθους άξονες:

 • Ο Οδικός χάρτης για την ανάπτυξη και αξιοποίηση τεχνολογιών και εφαρμογών υδρογόνου και άλλων αερίων από ΑΠΕ σε μεμονωμένους ενεργειακούς τομείς.
 • Προτεινόμενα μέτρα πολιτικής ανά ενεργειακό τομέα και χρήση.
 • Τα τεχνικοοικονομικά δεδομένα για το κόστος ανάπτυξης και λειτουργίας εφαρμογών υδρογόνου και άλλων αερίων ΑΠΕ, σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα προτεινόμενα μέτρα για τις εγχώριες περιοχές ενδιαφέροντος.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Χατζιδάκις, δήλωσε σχετικά: “Η σύσταση της Επιτροπής Υδρογόνου με τη συμμετοχή επιστημόνων και συμμετεχόντων στην αγορά υπογραμμίζει την προθυμία της κυβέρνησης να παρακολουθήσει τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες τεχνολογικές εξελίξεις σε αυτό το θέμα. Υπογραμμίζει επίσης την επιθυμία μας να επιτύχουμε τους στόχους που θέσαμε στο Εθνικό Σχέδιο Ενέργειας και Κλίματος για την περαιτέρω διείσδυση καθαρών πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μας μείγμα. Στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε την κατάλληλη Εθνική Στρατηγική για τη χώρα, ενσωματώνοντας τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές».

Source