Το τέλος των συμβατικών κινητήρων

Αξιωματούχοι της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας αντιδρούν συλλογικά στο αναδυόμενο μοντέλο “Euro 7”, πιστεύοντας ότι γίνεται προσπάθεια τερματισμού των κινητήρων εσωτερικής καύσης.

Ένας συνασπισμός βιομηχανικών σε επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία του για τη διαδικασία που ακολουθεί η συμβουλευτική ομάδα για τα πρότυπα εκπομπών οχημάτων (ΣΥΜΦΩΝΕΙ), όσον αφορά τον σχεδιασμό των προδιαγραφών του μελλοντικού προτύπου “Ευρώ 7».
Αυτή η επιστολή συνυπογράφεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA), η Ευρωπαϊκή Ένωση Προμηθευτών Αυτοκινήτων (CLEPA), η βιομηχανία καυσίμων Καύσιμα Ευρώπη (πρώην ΕΥΡΩΠΗ), η ένωση οχημάτων φυσικού αερίου (NGVA) και του Διεθνούς Οργανισμού Οδικών Μεταφορών (IRU).
Εν συντομία, δηλώνει ότι πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες ενέργειες:

  • Να γίνω σαφής ορισμός των στόχων για τους νέους κανονισμούς Ευρώ 7.
  • Ορίστε νέους στόχους εκπομπών, που θα αντιστοιχεί στις ανάγκες, αλλά και αποδοτική.
  • Να εξεταστεί αλλαγές στις διαδικασίες δοκιμών εκπομπών η οποία, από μόνη της, θα μπορούσε να επιφέρει αναλογικό αντίκτυπο στην ποιότητα του αέρα όπου χρειάζεται.
  • Συμμετέχετε και συμβάλλετε στη δυνατότητα περαιτέρω μείωσης των εκπομπών από νέα οχήματα για την επίτευξη μελλοντικών στόχων CO2.
  • Βεβαιωθείτε ότι το ΣΥΜΦΩΝΕΙ λειτουργεί με μια διαφανή διαδικασία, βασισμένη σε δεδομένα που επιτρέπουν στους ενδιαφερόμενους να έχουν αρκετό χρόνο για να αναλύσουν νέες προτάσεις και να συλλέξουν αποδεικτικά στοιχεία για απαντήσεις βάσει αποδεικτικών στοιχείων.

Πιο συγκεκριμένα, η κοινή επιστολή αναφέρει το ανησυχία ότι η συνάντησή της είχε χειραγωγηθεί ΣΥΜΦΩΝΕΙ 27ης Οκτώβριος, όπου χρησιμοποιήθηκαν ορισμένα περιορισμένα και μεμονωμένα αποτελέσματα δοκιμών, προκειμένου να δημιουργηθούν τα σενάρια πιθανών κανονισμών Euro 7, τα οποία θα έχει καταστροφικές συνέπειες στην αυτοκινητοβιομηχανία. Οι παίκτες που συνυπογράφουν την επιστολή διαβεβαιώνουν την Επιτροπή ότι εξακολουθείτε να κατανοείτε την ανάγκη για μια ισορροπημένη ρύθμιση εκπομπών 7 ευρώ για νέα οχήματα, προκειμένου να βελτιωθεί περαιτέρω η ποιότητα του αέρα. Ωστόσο, τονίζεται ότι το περιεχόμενο οποιουδήποτε νέου κανονισμού πρέπει να καθοριστεί και να βασιστεί σε αντικειμενική ανάλυση δεδομένων, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει την αξιολόγηση του οφέλους που θα προσφέρουν οι ισχύοντες κανονισμοί Euro 6 για την επίτευξη χαμηλότερων επιπέδων ρύπων.
Στην επιστολή, ερμηνεύεται ως πρόθεσή του Το AGVES πρόκειται να μειώσει δραστικά ή ακόμα και να ακυρώσει τον μελλοντικό ρόλο του κινητήρα εσωτερικής καύσης στην ευρωπαϊκή αγορά. Στην πραγματικότητα, υπενθυμίζεται ότι κατά την αρχική διαβούλευση με την Επιτροπή σχετικά με τις προδιαγραφές Euro 7 αναφέρθηκε ότι: “Οι ειδικοί στόχοι είναι η βελτίωση της ποιότητας του αέρα, με ιδιαίτερη έμφαση στις αστικές περιοχές, με τη μείωση των εκπομπών αέρα από τις οδικές μεταφορές και με τη θέσπιση εναρμονισμένων κανόνων για τα οχήματα.». Αυτό δεν φαίνεται να ισχύει σε ορισμένες δηλώσεις που έγιναν στο ΣΥΜΦΩΝΕΙ, που υποδηλώνουν ότι το Η πρόθεση είναι να μειωθεί η ανταγωνιστικότητα της τεχνολογίας κινητήρων εσωτερικής καύσης.
Τα μέλη που συνυπογράφουν την επιστολή τονίζουν στο κλείσιμο ότι παραμένουν έτοιμα να συνεχίσουν να συνεργάζονται με την Επιτροπή και να συμβάλουν στην ανάπτυξη των προτύπων, προσφέροντας τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους.

Source