Νέες υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας από την Iveco

Μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών του πακέτου “Iveco ON”, η ιταλική αυτοκινητοβιομηχανία παρουσιάζει μια νέα γκάμα υπηρεσιών ασφάλειας που σχετίζονται με τον οδηγό για τις ελαφριές και βαριές δραστηριότητές της.

Ο Iveco επεκτείνει το πακέτο ψηφιακών υπηρεσιών που προσφέρει μέσω “Ο Iveco ΕΝΕΡΓΟ»Με ένα νέο πρόγραμμα που ονομάζεται«Ασφαλής οδήγηση»Ποιο θα είναι διαθέσιμο τόσο για το κορυφαίο τρακτέρ S-Way όσο και για το νέο αποτελεσματικό Καθημερινά.
Αυτές οι υπηρεσίες στοχεύουν να βοηθήσουν την εργασία του οδηγού με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας για όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου. Το σύστημα λογισμικού οχήματος είναι πλέον σε θέση να παρακολουθεί συνεχώς συγκεκριμένες παραμέτρους (“KPI»Βασικοί δείκτες απόδοσης) που σχετίζονται με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο οδηγός πίσω από το τιμόνι, στοχεύοντας να προσφέρει συμβουλές που θα βοηθήσουν στη βελτίωση του τρόπου οδήγησης, επιτρέποντας ταυτόχρονα στους διαχειριστές στόλου οχημάτων να δημιουργήσουν μια βελτιωμένη συμπεριφορά για όλους τους οδηγούς που ελέγχουν, στο πλαίσιο βελτίωσης της οδικής ασφάλειας για όλους.
Ουσιαστικά, το πρόγραμμα “Ασφαλής οδήγησηΕπικεντρώνεται στο ζήτημα του ανθρώπινου σφάλματος, το οποίο σχετίζεται με τη συντριπτική πλειονότητα των τροχαίων ατυχημάτων, με στόχο τη συνεχή διατήρηση της προσοχής του οδηγού στο μέγιστο επίπεδο.
Διά μέσου Κουτί συνδεσιμότητας του νέο S-Way & Daily, όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να λάβουν αυτό το πρόγραμμα από την πύλη “Iveco ON”, με τον υπεύθυνο των ψηφιακών υπηρεσιών της εταιρείας, κ. Fabrizio Conicella, δηλώνοντας σχετικά: “… Στην Iveco αναζητούμε συνεχώς νέους τρόπους για να υποστηρίξουμε τους πελάτες μας και να βελτιώσουμε τις συνθήκες εργασίας για τους οδηγούς. Το νέο πρόγραμμα Safe Driving είναι σε θέση να αναβαθμίσει την ασφάλειά τους όταν βρίσκονται εκεί έξω, εκτελώντας τη μεταφορά τους. Με τον ίδιο τρόπο που το πρόγραμμα αξιολόγησης στυλ οδήγησης τους βοηθά να οδηγούν πιο αποτελεσματικά, η ασφαλής οδήγηση παρέχει χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές για την ενίσχυση της συμπεριφοράς οδήγησης, προς όφελος της ασφάλειας όλων.».
Οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω της Ασφαλούς Οδήγησης κατηγοριοποιούνται σε τρεις τομείς:

  • «Δυναμίνες»: Αναφέρεται σε παρατηρήσεις σχετικά με δεδομένα όπως οι έντονες κινήσεις του συστήματος διεύθυνσης ή οι έντονες επιταχύνσεις, η ενεργοποίηση του συστήματος ηλεκτρονικής σταθερότητας του οχήματος αλλά και η χρήση του φρένου στάθμευσης κατά τη διάρκεια της διαδρομής.
  • «Κίνδυνος σύγκρουσης»: Αναφέρεται σε παρατηρήσεις και έλεγχο της συμπεριφοράς του οδηγού που σχετίζεται με την πιθανή αιτία ατυχημάτων, όπως σοβαρή επιβράδυνση του οχήματος ή αποτυχία διατήρησης επαρκών αποστάσεων ασφαλείας από τα εμπρός οχήματα.
  • «Συμμόρφωση»: Αναφέρεται σε παρατηρήσεις και ηχογραφήσεις που σχετίζονται με την τήρηση ή όχι των κανονισμών που αφορούν τα όρια ταχύτητας, τις ώρες οδήγησης / ανάπαυσης των οδηγών αλλά και την πιθανή υπερφόρτωση του οχήματος.

Source