Το IKTEO ζητά επέκταση σε DTE

Περαιτέρω παράταση της ισχύος του DTE που λήγει στις 31 Νοεμβρίου προτείνονται από τους εκπροσώπους του Ιδιωτικού ΚΤΕΟ της χώρας.

Θεωρούν ανεπαρκή την παράταση 45 ημερών που καθόρισε το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών λόγω πανδημίας, για τα Πιστοποιητικά Τεχνικής Επιθεώρησης που λήγουν έως τις 31ο Νοέμβριος 2020, το ιδιωτικό KTEO.
Σε σχετική ανακοίνωση, οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας δηλώνουν ότι: το υπουργείο, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα υπερπληθυσμού στο ΚΤΕΟ μετά τις 30.11.2020, γεγονός που δυστυχώς θα φέρει τα εντελώς αντίθετα αποτελέσματα από αυτό που ζητείται σήμερα, με την τρέχουσα αναστολή της λειτουργίας του ΚΤΕΟ “.
Για το λόγο αυτό, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ έστειλε αίτημα προκειμένου να υπάρχει νομοθετικός κανονισμός για την ομαλή μετάβαση των πολιτών στην ομαλότητα στο ΚΤΕΟ και να αποφευχθούν σκηνές με ουρές οχημάτων, υπερπληθυσμός και αυξημένος κίνδυνος μετάδοσης του ιού, ακυρώνοντας έτσι. οποιαδήποτε απόπειρα ακύρωσης σήμερα.
Επιπλέον, το IKTEO ζητά:

  • Παράταση της περιόδου παράτασης όλων των DTE KTEO που λήγουν εν μέσω αναστολής λειτουργίας του KTEO για περίοδο ενενήντα (90) και όχι σαράντα πέντε (45) ημερών.
  • Φροντίδα, σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία και την έκδοση σχετικής JMC που θα προβλέπει την παράταση του χρόνου αδειοδότησης στους υπαλλήλους των εταιρειών, για εύλογο χρονικό διάστημα εντός του 2021.

Source