Διευκρινίσεις για τις εξετάσεις των υποψηφίων οδηγών

Διευθύνσεις σχετικά με τα έκτακτα μέτρα που ισχύουν για την εξέταση των υποψηφίων οδηγών δημοσιεύθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της εφαρμογής του JM 4899 / 6-11-2020 (ΦΕΚ Β) με τίτλο “Μέτρα έκτακτης ανάγκης για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω εξάπλωσης του κοροναϊούΟ Υφυπουργός Μεταφορών, κ. Γ. Κεφαλογιάννης, ανακοίνωσε διευκρινίσεις σχετικά με τη διεξαγωγή των εξετάσεων των υποψηφίων οδηγών.
Συγκεκριμένα, αναστέλλεται έως τις 30ο Νοέμβριος για τη διεξαγωγή θεωρητικών εξετάσεων και δοκιμών προσόντων και συμπεριφοράς που σχετίζονται με μοτοσικλέτες και αυτοκίνητα (κατηγορίες AM, A1, A2, A, B & BE), ενώ αντίθετα επιτρέπονται τα ακόλουθα:

  • Μαθήματα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης των υποψηφίων για απόκτηση άδειας οδήγησης για φορτηγά και λεωφορεία (κατηγορίες C1, C1E, CE, D1, D1E, D & DE).
  • Περιοδικά μαθήματα κατάρτισης του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (PEI) εμπορευματικών / επιβατικών μεταφορών.
  • Θεωρητικές εξετάσεις και εξετάσεις προσόντων και συμπεριφορά υποψηφίων των παραπάνω κατηγοριών.
  • Θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις για την απόκτηση PEI.

Η εκτέλεση των παραπάνω πραγματοποιείται υπό την προϋπόθεση τήρησης των σχετικών μέτρων και κανόνων που έχουν καθοριστεί. Επιπλέον, η εκτέλεση των δοκιμών προσόντων και συμπεριφοράς και οι πρακτικές εξετάσεις για την απόκτηση ΠΕΕ, πραγματοποιούνται υπό τον όρο του διορισμού ενός υποψηφίου ανά εξεταστική επιτροπή.
Οι απαιτήσεις για την τήρηση ελάχιστης απόστασης 1,5 m. Και ένας μέγιστος αριθμός πέντε εκπαιδευόμενων που ορίζονται, αφορούν τη διεξαγωγή μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης, περιοδικών μαθημάτων κατάρτισης PEI και θεωρητικών εξετάσεων.

Source