Παράταση ισχύος για άδειες οδήγησης

Μάθετε τι θα ισχύει σχετικά με τις άδειες μάρκετινγκ και το PEI που λήγει λόγω της νέας καραντίνας που ισχύει τώρα στην Ελλάδα.

Προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση του COVID-19, με εγκύκλιο υπογεγραμμένο από τον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κ. Καραμανλή, παρατείνεται η ισχύς των αδειών οδήγησης και του PEI. που λήγει την περίοδο από 3 έως 30 Νοεμβρίου.
Συγκεκριμένα, δίνεται παράταση τριών μηνών στην ισχύ:

  • Άδειες οδήγησης και πιστοποιητικά επαγγελματικής ικανότητας που λήγουν εντός της περιόδου από 3-30 / 11/2020, για οδήγηση αποκλειστικά στην ελληνική επικράτεια.
  • Άδειες για το επάγγελμα του εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών με ημερομηνία λήξης εντός της προαναφερθείσας περιόδου.
  • Κουπόνια Εξετάσεων (DEE) με ημερομηνία λήξης εντός της παραπάνω περιόδου.

Ταυτόχρονα, αξίζει να σημειωθεί ότι τα ιατρικά πιστοποιητικά που απαιτούνται για την ανανέωση των αδειών οδήγησης και έχουν εκδοθεί πριν από την έκδοση της τρέχουσας εγκυκλίου, η προθεσμία υποβολής (έξι μήνες από την ημερομηνία έκδοσης) είναι εντός της παραπάνω περιόδου , γίνονται δεκτά από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών για περίοδο τριών (3) μηνών, μετά το τέλος της παραπάνω προθεσμίας.

Source