Η βιομηχανία φορτηγών απαιτεί άμεσα μέτρα.

Με δεδομένο το νέο κλείδωμα, η PSHEM ζητά μέσω σχετικής επιστολής προς το κράτος, την άμεση έγκριση μέτρων που θα συμβάλουν στην ομαλή λειτουργία του δημόσιου τομέα φορτηγών.

Πιο συγκεκριμένα, το Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ένωση Εμπορευματικών Μεταφορών, σε σχετική επιστολή προς το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Κ. Καραμανλής δηλώνει τα εξής:
Μετά την επιβολή των νέων περιοριστικών μέτρων έως τις 30ο Νοέμβριος και με βάση τα νέα δεδομένα που δημιουργήθηκαν για τις εμπορευματικές μεταφορές, ζητούμε τη θέσπιση μέτρων για τη διασφάλιση της λειτουργίας του κλάδου.
Τα ακόλουθα μέτρα, τα οποία ελήφθησαν κατά την απαγόρευση κυκλοφορίας του Μαρτίου, είναι τα ακόλουθα:

Σχετικά με τους ταχογράφους

(Φ 459 / οικ / 19828.611-19 Μαρτίου). Προσωρινή εξαίρεση από τις διατάξεις του κανονισμού 561/2006.

Σχετικά με την εγκυρότητα των αδειών οδήγησης

(A3 / 23659/2693/2020, 29/04/2020) Παράταση ισχύος των αδειών οδήγησης και άλλων κανονισμών στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων λόγω του Covid-19.

Σχετικά με κάρτες ταχογράφου

(Φ 450/50854/1557, Κανονισμός ΕΕ 2020/698) Επέκταση προσωρινών μέτρων για κάρτες ταχογράφου, λόγω του Covid-19.

Σχετικά με τις άδειες για εξάσκηση

(Αστικό Μητρώο 23083/1222, 10/4/2020) Παράταση ισχύος των αδειών για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα

Σχετικά με τα πιστοποιητικά τεχνικής επιθεώρησης

(Α.Π. οικ. 18719/1310, 16/3/2020) Παράταση ισχύος των Πιστοποιητικών Τεχνικής Επιθεώρησης (Δ.Τ.Ε.) που εκδίδονται από Κέντρα Τεχνικής Επιθεώρησης Δημόσιων και Ιδιωτικών Οχημάτων (ΚΤΕΟ).

Περιορισμοί κυκλοφορίας φορτηγών

(ΔΝΣγ / οικ. 70849 / ΦΝ393) με την άρση των απαγορεύσεων κυκλοφορίας όλων των φορτηγών με ωφέλιμο φορτίο άνω των 1,5 τόνων, καθώς η κίνηση οχημάτων στην ελληνική επικράτεια μειώνεται λόγω των μέτρων που έλαβε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του Covid-19.

Σε σχετικές δηλώσεις, ο πρόεδρος του PSHEM, κ. Πέτρος Σκουλικίδης, δήλωσε ότι: «Θεω Θεωρούμε ότι τα παραπάνω μέτρα πρέπει να εφαρμοστούν αμέσως από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Ο τομέας οδικών εμπορευματικών μεταφορών και το FDX είναι σε θέση, για άλλη μια φορά, να εξασφαλίσουν την κατάλληλη παροχή νοσοκομείων, σούπερ μάρκετ, φαρμακείων, βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Από την άλλη πλευρά, η υποστήριξη του κράτους θεωρείται απαραίτητη».

Source