Οι δράσεις υποστήριξης της SATA για τα μέλη της

Αφορούν τη βοήθεια υποβολής των σχετικών αιτήσεων για το πρόγραμμα υποστήριξης επιχειρήσεων που επλήγη από την πανδημία στην Αττική.

Στο πλαίσιο του προγράμματος “Υποστήριξη σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που πλήττονται από την πανδημία Covid-19 στην Αττική” που ανακοίνωσε η Περιφέρεια Αττικής στις 6.10.2020, τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους κατά την περίοδο από 23.10.2020 – 20.11.2020.
Σε αυτό το πρόγραμμα Όλοι οι επαγγελματίες αυτοκινητιστές που λειτουργούν έχουν δικαίωμα συμμετοχής Ταξί (KAD 49,32) και ανησυχίες μη επιστρεπτέα επιχορήγηση.
Αυτή η επιχορήγηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της εταιρείας το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης 5.000 ευρώ και μέγιστο 50.000 ευρώ.
Το ποσό της επιδότησης καθορίζεται από το άθροισμα:

  • αγορών καταναλωτικών αγαθών
  • πρώτων υλών και υλικών χρήσης
  • των συνολικών δαπανών υπηρεσίας
  • όλων των ενοικίων που καταβάλλονται σε χρήση από την εταιρεία
  • τις συνολικές παροχές στους εργαζομένους
  • το σύνολο των διαφόρων λειτουργικών εξόδων.

Σε αυτό το πλαίσιο και προκειμένου να βοηθήσει τα μέλη της στην υποβολή του φακέλου, η SATA έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί για τη βαθμολογία τους και να αποφασίσει εάν θα πρέπει να προχωρήσει στην υποβολή ενός φακέλου.

Source