Οι δήμοι πρέπει να καταρτίσουν σχέδια για τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων

Με στόχο τη διείσδυση ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη τη χώρα, το Πράσινο Ταμείο καλεί τους δήμους, με προϋπολογισμό 5,42 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2020-2021, για τα σχέδια που θα προβλέπουν σημεία φόρτισης και θέσεις στάθμευσης για ηλεκτρικά οχήματα.

Ειδικότερα, κατά την τελευταία του συνεδρίαση, το διοικητικό συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου ενέκρινε το νέο οικονομικό πρόγραμμα των δήμων για την εκπόνηση των σχεδίων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (SFIO). Το SFIO θα είναι ουσιαστικά ο οδικός χάρτης της θέσης των δημόσιων προσβάσιμων χώρων στάθμευσης και της φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη σχετικών υποδομών στην Ελλάδα.

Αυτή η πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου έρχεται μετά από απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστη Χατζιδάκι και ο Αναπληρωτής Υπουργός Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Δημήτρης Οικονόμου, με την οποία εκδόθηκαν οι λεπτομερείς τεχνικές οδηγίες για το SFIH. Υπενθυμίζεται ότι οι μεγάλοι και μεσαίοι δήμοι είναι υποχρεωμένοι να τους προετοιμάσουν έως τις 31 Μαρτίου 2021 και τους μικρούς, ένα χρόνο αργότερα, έως τις 31 Μαρτίου 2022.

3ετές πρόγραμμα

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 3 έτη και ολοκληρώνεται στις 31.03.2022. Για τα έτη 2020-2021, όπως προαναφέρθηκε, οι συνολικές δημόσιες δαπάνες ανέρχονται σε 5,42 εκατομμύρια ευρώ και την επόμενη χρονιά θα εκδοθούν νέες προσκλήσεις για την κάλυψη οικονομικά όλων των δήμων της χώρας.

Πιθανοί δικαιούχοι είναι όλοι οι δήμοι των μητροπολιτικών κέντρων, οι μεγάλοι και μεσαίοι δήμοι της ηπειρωτικής χώρας, οι δήμοι των περιφερειακών μονάδων της πρωτεύουσας, καθώς και οι μεγάλοι και μεσαίοι δήμοι νησιών.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για την εκδήλωση ενδιαφέροντος των δήμων κατά την περίοδο 23 Νοεμβρίου 2020 – 4 Δεκεμβρίου 2020. Η υποβολή προτάσεων θα γίνει μόνο ηλεκτρονικά, από τον ιστότοπο του Πράσινου Ταμείου (www.prasinotameio.gr). Η πρόσκληση και ο οδηγός προγράμματος θα είναι διαθέσιμα στην ψηφιακή πύλη του Green Fund από τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020, στις 14:00.

Για κάθε δήμο προβλέπεται η υποβολή μιας (1) πρότασης για τη σύνταξη του SFIO εντός των διοικητικών του ορίων – είτε οι προτάσεις υποβάλλονται από τον δήμο, είτε από αρμόδια ένωση τοπικών αρχών ή από την περιφερειακή ένωση δήμων ( PED). Στους πιθανούς δικαιούχους δίνεται η δυνατότητα να υποβάλουν για ήδη συμβαλλόμενες υπηρεσίες ή υπηρεσίες των οποίων η διαδικασία υποβολής προσφορών έχει ολοκληρωθεί και πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

«Με το πρόγραμμα για την εκπόνηση των σχεδίων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, υποστηρίζουμε ενεργά την πολιτική του Υπουργείου να εισαγάγει ηλεκτρική κινητικότητα στη ζωή των πολιτών καθώς παρέχουμε στους δήμους της χώρας ένα άλλο οικονομικό εργαλείο. Αυτό είναι το 16ο πρόγραμμα που ανακοίνωσε το Green Fund σε λιγότερο από ένα χρόνο. Μαζί με τα 8 ολοκληρωμένα ή ειδικά προγράμματα Life, αυξάνουν τον αριθμό των σχετικών ειδικών δράσεων του Green Fund για φέτος σε 24Είπε ο πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου, Στάθης Σταθόπουλος.

Πηγή

.Source