Αποκλείονται πέραν των πέντε ετών με απόφαση της ΕπΣ

Και συνήθως το με αριθμό 1611/2020 η απόφασή του 4ο Τμήμα της SC απόρριψη του αιτήματος της φορολογικής διοίκησης για 20ετή περίοδο παραγραφής χρεών οδικός φόρος βάσει του γενικού άρθρου 249 του Αστικού Κώδικα.

Σύμφωνα με την απόφαση “η πενταετής περίοδος για την πιστοποίηση του οδικού φόρου αρκεί για τη φορολογική αρχή να ασκήσει αυτήν την εξουσία, και περαιτέρω εύλογη” και πως “…Είκοσι χρόνια δεν μπορούν να θεωρηθούν εύλογα, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, τη διάρκεια του καταστατικού των περιορισμώνΚαταλήγοντας ότι “Οι ανωτέρω διατάξεις ενόψει της αρχής της ασφάλειας δικαίου, που απορρέει από την αρχή του κράτους δικαίου, σημαίνουν ότι ένα πιστοποιητικό οδικού φόρου σε περίπτωση μη πληρωμής ή μειωμένης πληρωμής, καθώς και τυχόν οφειλόμενα πρόστιμα, δεν επιτρέπεται ισχύουν μετά από πέντε χρόνια μετά το τέλος του ημερολογιακού έτους, για το οποίο οφείλονται (βλ. ΣτΕ 2656/2018)».

Αυτή η ιστορική απόφαση της Σύνοδος Ολομέλειας της ΕπΣ Συνδέεται επίσης με άλλες αποφάσεις που λαμβάνονται σε φορολογικά ζητήματα, έτσι ώστε αφενός να μην ενθαρρύνεται η αδράνεια των αρμόδιων διοικητικών αρχών μέσω μεγάλων περιόδων περιορισμού, αφετέρου οι φορολογούμενοι δεν εκτίθενται σε μεγάλες περιόδους αβεβαιότητας και ασχολείται με χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από τον έλεγχο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τέλη κυκλοφορίας 2020: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Source