Ποιες είναι οι έξι επενδύσεις που αλλάζουν το ενεργειακό σύστημα της χώρας

Από τον Χάρι Φλουδόπουλο

Σημαντικές επενδύσεις που αναμένεται να αλλάξουν τη μορφή του ενεργειακού συστήματος της χώρας βρίσκονται σε εξέλιξη ή ξεκινούν απευθείας στη χώρα μας. Πρόκειται για έργα που σχετίζονται με νέες υποδομές, παραγωγή ενέργειας, αλλά και με τη μεταφορά ενεργειακών αγαθών, τα οποία έχουν προϋπολογισμό άνω των 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ και αναμένεται να ολοκληρωθούν τα επόμενα χρόνια. Μερικά από αυτά, στην πραγματικότητα, έχουν προταθεί να συμπεριληφθούν για χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκτησης.

Ποιες είναι οι έξι μεγάλες ενεργειακές επενδύσεις που αναμένεται να διαφοροποιήσουν πλήρως το τοπίο της αγοράς τα επόμενα χρόνια;

Μεγάλη διασύνδεση της Κρήτης

Το εμβληματικό έργο του IPTO με προϋπολογισμό 1 δισεκατομμυρίου ευρώ έχει προταθεί να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκτησης και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2023. Το έργο θα άρει μόνιμα τον ενεργειακό αποκλεισμό της Κρήτης και θα καταστήσει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας του μεγαλύτερου νησιού φθηνή, πράσινο και αξιόπιστο, που οδηγεί στο κλείσιμο των αυτόνομων ρυπογόνων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής που καλύπτουν επί του παρόντος τις ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας του νησιού. Το έργο αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση 400 εκατομμυρίων ετησίως στις χρεώσεις SGI και αναμένεται να αποσβεσθεί για περίοδο 2,5 ετών, ενώ θα επιτρέψει την αξιοποίηση των πιθανών ΑΠΕ της Κρήτης.

Έξυπνοι μετρητές

Το έργο της τηλεμετρίας και η αντικατάσταση των παλαιών ρολογιών της ΔΕΗ με “έξυπνους” μετρητές συμπεριλήφθηκε στο πενταετές σχέδιο ανάπτυξης του δικτύου διανομής HEDNO. Το ποσό της επένδυσης ανέρχεται σε 850 εκατομμύρια ευρώ και θα δανειστεί από το Ταμείο Ανάκτησης. Θα ολοκληρωθεί, συνολικά, σε έξι χρόνια. Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση 7,5 εκατομμυρίων “έξυπνων” μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας σε πελάτες χαμηλής τάσης σε όλη την Ελλάδα (5.400.000 μονοφασικά και 2.100.000 τριφασικά), αλλά και την ένταξή τους σε κέντρο τηλεμετρίας χωρητικότητας 8 εκατομμυρίων σημείων μέτρησης. Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, οι καταναλωτές θα μπορούν να παρακολουθούν συνεχώς την κατανάλωσή τους, μέσω οικιακής συσκευής ή εφαρμογής Ιστού και να μετατοπίζουν τις ενεργειακές τους συνήθειες σε ώρες χαμηλού κόστους σύμφωνα με το σήμα που τους έχει δώσει ο Προμηθευτής τους. Οι εταιρείες θα μπορούν να καταρτίζουν τιμολόγια σύμφωνα με το προφίλ ζήτησης και κατανάλωσης των πελατών τους, ενώ οι εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών θα μπορούν να υποβάλλουν καλύτερες προτάσεις στους πελάτες τους. Τέλος για τον διαχειριστή θα οδηγήσει σε βελτιωμένο έλεγχο και επίβλεψη δικτύου, μείωση κόστους λόγω αυτοματοποίησης των διαδικασιών μέτρησης και αλλαγής προμηθευτή, ευκολότερη αντιμετώπιση προβλημάτων και πιστοποίηση δεδομένων ποιότητας ενέργειας.

Τερματικός σταθμός Αλεξανδρούπολης

Το έργο αναπτύσσεται από την Gastrade στην υπεράκτια περιοχή της Αλεξανδρούπολης, τον πλωτό σταθμό λήψης, την προσωρινή αποθήκευση και την αεριοποίηση του υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) και θα είναι μια νέα, ανεξάρτητη πύλη φυσικού αερίου προς τις αγορές του Νοτιοανατολικού και Κεντρικού Ευρώπη. Ο Σταθμός θα εγκατασταθεί 17,6 χλμ. Νοτιοδυτικά του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης και θα διαθέτει εγκαταστάσεις αποθήκευσης έως 170.000 κυβικά μέτρα και χωρητικότητα τροφοδοσίας φυσικού αερίου που θα υπερβαίνει τα 5,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως. Η πλωτή μονάδα θα συνδεθεί με το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου με αγωγό μήκους 28 χλμ., Μέσω του οποίου το αεριοποιημένο ΥΦΑ θα προωθηθεί στις αγορές της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της ευρύτερης περιοχής, από τη Ρουμανία, τη Σερβία και τη Βόρεια Μακεδονία. , μέχρι την Ουγγαρία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία.

Πρόκειται για ένα κρίσιμο ευρωπαϊκό έργο κοινού ενδιαφέροντος (PCI – Έργο κοινού ενδιαφέροντος – Κανονισμός ΕΕ 347/2013), δηλαδή ένα έργο προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ενισχύει την ασφάλεια του εφοδιασμού, διαφοροποιεί τις πηγές και τις διαδρομές του ενεργειακού εφοδιασμού και υποστηρίζει την ανάπτυξη του ανταγωνισμού καθώς και την υλοποίηση ενός κόμβου συναλλαγής αερίου στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με προφανή οφέλη για όλους τους τελικούς καταναλωτές.

Αποθήκη αερίου Καβάλας

Το έργο συνίσταται στη χρησιμοποίηση του σχεδόν εξαντλημένου πεδίου φυσικού αερίου της Νότιας Καβάλας ως υπόγειου χώρου αποθήκευσης φυσικού αερίου (UGS). Αυτή η κατάθεση, λόγω της γεωλογίας της, του μεγέθους της, της εγγύτητάς της με τη νότια γραμμή αγωγών, της υπάρχουσας υποδομής και της μοναδικότητάς της στην Ελλάδα, καθίσταται ιδανική για τη δημιουργία αποθηκευτικού χώρου.

Σύμφωνα με τον προκαταρκτικό σχεδιασμό του έργου, η χωρητικότητα του υπόγειου χώρου αποθήκευσης (UGS) εκτιμάται σε περίπου 1 bcm. Η ετήσια απόδοση ενεργού όγκου (ετήσια απόδοση όγκου) εκτιμάται σε 360 εκατομμύρια Nm3 ή 720 εκατομμύρια Nm3, για έναν ή δύο κύκλους ανά έτος, αντίστοιχα. Η μέγιστη ημερήσια χωρητικότητα εξόρυξης και εισαγωγής φυσικού αερίου στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (NSRF) εκτιμάται σε 4 εκατομμύρια Nm3 / ημέρα. Η μέγιστη ημερήσια χωρητικότητα πίεσης της υπόγειας αποθήκης με φυσικό αέριο εκτιμάται σε 5 εκατομμύρια Nm3 / ημέρα.

Ο υπόγειος φυσικός χώρος παραχωρείται μέσω διαγωνισμού που βρίσκεται σε εξέλιξη και πραγματοποιείται από το HRDH και στον οποίο 3 προγράμματα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον:


– CHINA MACHINERY ENGINEERING CO. LTD. (CMEC) – ΟΜΑΔΑ MAISON

– ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΚΑΡΒΩΝ

– ΔΕΣΦΑ – ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Νέο CCGT στον Άγιο Νικόλαο, Βοιωτία

Ο νέος σταθμός CCGT, που χτίζεται στο ενεργειακό κέντρο Μυτιληναίου στον Άγιο Νικόλαο, Βοιωτία, είναι ένα έργο που αλλάζει τον χάρτη της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η μονάδα 826MW καλύπτει πάνω από το 20% του στόχου για απόσυρση του στόλου λιγνίτη της χώρας που είναι περίπου 4,5GW και ταυτόχρονα βάζει την Ελλάδα στο χάρτη των ευρωπαϊκών χωρών που έχουν ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία ανθρακοποίησης και μετάβασης σε μια πιο σύστημα πράσινης ενέργειας με συνεχώς μειούμενες εκπομπές.

Το ποσό της επένδυσης φτάνει τα 300 εκατομμύρια ευρώ και με την έναρξη λειτουργίας της, η μονάδα θα είναι ο πιο σύγχρονος και ευέλικτος σταθμός παραγωγής ενέργειας στο ελληνικό σύστημα και ένας από τους πιο μοντέρνους στην Ευρώπη, με θερμική απόδοση άνω του 63%. Με τη νέα μονάδα, το Mytilineos θα υπερβεί τα 2000MW σε εγκατεστημένη χωρητικότητα. Η θέση σε λειτουργία του σταθμού πραγματοποιείται στο τέλος του 2021 στις αρχές του 2022.

Αποθήκευση αντλιών Αμφιλοχία

Οι μονάδες αποθήκευσης ενέργειας είναι κρίσιμες για τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ειδικά με αυξημένη διείσδυση των ΑΠΕ, καθώς μπορούν να επιτύχουν τη βέλτιστη αξιοποίηση μεταβλητών μονάδων ανανεώσιμης ενέργειας, δηλαδή αιολικής και φωτοβολταϊκής. Το μεγαλύτερο έργο αποθήκευσης ενέργειας, ο τύπος αποθήκευσης αντλίας που έχει προγραμματιστεί στη χώρα μας προέρχεται από την TERNA Energy και αφορά τη μονάδα αποθήκευσης αντλιών στην Αμφιλοχία.

Με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 680 MW (παραγωγή) και 730 MW (άντληση) και ετήσια παραγωγή ενέργειας περίπου 816,00 GWh, το έργο περιλαμβάνει δύο ανεξάρτητες ανώτερες δεξαμενές (Άγιος Γεώργιος και Πύργος με όγκο περίπου 5 hm3 και 2 hm3 αντίστοιχα) ενώ η κάτω δεξαμενή χρησιμοποιεί την υπάρχουσα λίμνη Καστράκι της ΔΕΗ.

Η επένδυση των 500 εκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να δημιουργήσει 900 θέσεις εργασίας κατά την περίοδο κατασκευής και άλλα 60 μόνιμα για τη λειτουργία, προσφέροντας σημαντική στην τουριστική αναβάθμιση της περιοχής με πρόσθετα αντισταθμιστικά οφέλη, όπως η επέκταση του οδικού δικτύου και η δημιουργία δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών.

.Source