Επέκταση ισχύος των δελτίων KTEO 4WHEELS

Παράταση ισχύος των Πιστοποιητικών Τεχνικής Επιθεώρησης (DTE) και Κάρτες Ελέγχου Εξάτμισης (ΚΕΚ) των οχημάτων του νομού Αττικής έως τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021.

Ενόψει της λήψης έκτακτων μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω εξάπλωσης του κοροναϊού COVID-19 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας της Δυτικής Αττικής, αποκαλύπτονται τα ακόλουθα: Για βαρέα οχήματα, φορτηγά, λεωφορεία και ρυμουλκούμενα άνω των 3,5 t Το πιστοποιητικό εγγραφής εκδόθηκε από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής. Η ισχύς των Πιστοποιητικών Τεχνικής Επιθεώρησης (DTE) παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 χωρίς σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, υπό την προϋπόθεση ότι η ημερομηνία λήξης είναι εντός της χρονικής περιόδου από την Παρασκευή 11-12-2020 έως τη Δευτέρα 28-12-2020 .

Η ισχύς του DTE παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 με σοβαρές ελλείψεις, υπό την προϋπόθεση ότι η αναφερόμενη ημερομηνία λήξης είναι εντός της χρονικής περιόδου από την Παρασκευή 18-12-2020 έως τη Δευτέρα 28-12-2020. Η περίοδος ισχύος των καρτών ελέγχου εξάτμισης (ΚΕΚ) παρατείνεται έως τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021, υπό την προϋπόθεση ότι η ημερομηνία του επόμενου ελέγχου για την έκδοση του ΚΕΚ είναι εντός της χρονικής περιόδου από την Παρασκευή 18-12-2020 έως τη Δευτέρα 28 -12- 2020.

η

Για ελαφρά οχήματα (δημόσια και ιδιωτικά επιβατικά αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και φορτηγά κάτω των 3,5 τόνων) των οποίων η εγγεγραμμένη διεύθυνση βρίσκεται στους Δήμους Ασπρόπυργου, Ελευσίνας και Μάνδρας Εδιλλιάς: ότι η αναφερόμενη ημερομηνία λήξης είναι εντός της χρονικής περιόδου από Δευτέρα 14-12-2020 έως Δευτέρα 28-12-2020. β) Η ισχύς των DTE παρατείνεται έως τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 με σοβαρές ελλείψεις, εάν η αναφερόμενη ημερομηνία λήξης είναι εντός της χρονικής περιόδου από την Παρασκευή 18-12-2020 έως τη Δευτέρα 28-12-2020. γ) Η περίοδος ισχύος του ΚΕΚ παρατείνεται έως τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021, υπό την προϋπόθεση ότι η ημερομηνία του επόμενου ελέγχου για την έκδοση του ΚΕΚ είναι εντός της χρονικής περιόδου από την Παρασκευή 18-12-2020 έως τη Δευτέρα 28-12-2020.

Τα προαναφερθέντα οχήματα υποχρεούνται να έρθουν στον ΚΤΕΟ για επιθεώρηση το αργότερο τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021, χωρίς να προσθέσουν επιπλέον εβδομάδα σε αυτήν την ημερομηνία. Διευκρινίζεται ότι, όπου αναφέρεται το παραπάνω, η ημερομηνία λήξης του DTE, σημαίνει εκείνη που γράφεται πάνω του δίπλα στον κωδικό ένωσης 8. ΕΝΗΜΕΡΩΣ, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η περίοδος μιας επιπλέον εβδομάδας. Επίσης, όταν αναφέρεται η ημερομηνία υποχρέωσης για περιοδικό τεχνικό έλεγχο για πρώτη φορά, δεν λαμβάνεται υπόψη η περίοδος μιας επιπλέον εβδομάδας από την ημερομηνία ταξινόμησης του οχήματος. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Source