Πόσα άτομα επιτρέπονται στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια των διακοπών

Κατά τη διάρκεια των διακοπών επιτρέπεται έως και ένας επιβάτης επιπλέον του οδηγού σε ιδιωτικά επιβατικά αυτοκίνητα. Επιτρέπονται επίσης έως 4 άτομα, μέλη της ίδιας οικογένειας. Επιτρέπεται επίσης η υπέρβαση του ορίου επιβατών μόνο εάν το όχημα έχει ανήλικα παιδιά ή ένα άτομο που χρειάζεται βοήθεια από έναν δεύτερο επιβάτη για να μετακινηθεί.

Επιτρέπονται έως και δύο άτομα περισσότερα από ό, τι ο οδηγός στις διπλές καμπίνες, τα οχήματα μικτής χρήσης και τύπου van. Στα αυτοκίνητα, η χρήση της μάσκας δεν είναι υποχρεωτική εάν μόνο ο οδηγός οδηγεί σε αυτήν, εάν οι επιβάτες είναι σύζυγοι ή συγκατοίκους, καθώς και εάν είναι συγγενείς πρώτου και δευτέρου βαθμού.

Τα ταξί επιτρέπουν έως και έναν επιβάτη εκτός από τον οδηγό. Η υπέρβαση του ορίου επιβατών επιτρέπεται μόνο εάν το όχημα μεταφέρει ανήλικα παιδιά, των οποίων η παραμονή στο σπίτι είναι αδύνατη υπό την επίβλεψη ενηλίκου ή ένα άτομο που χρειάζεται βοήθεια από έναν δεύτερο επιβάτη για να μετακινηθεί.

Επιτρέπονται έως και δύο άτομα περισσότερα από ό, τι ο οδηγός στις διπλές καμπίνες, τα οχήματα μικτής χρήσης και τύπου van. Η υπέρβαση του ορίου επιβατών επιτρέπεται μόνο εάν ανήκουν ανήλικα παιδιά στο όχημα.

.Source