Πλήρης οδηγός για τα τέλη κυκλοφορίας 2021

Η φετινή ανακοίνωση για Τέλη κυκλοφορίας 2021 είναι διαθέσιμο από τις 13 Νοεμβρίου και περιλαμβάνει ένα Κωδικός QR. Με τη σάρωση αυτού του κωδικού, οι φορολογούμενοι μπορούν εύκολα να πληρώσουν τα τέλη κινητή τραπεζική, χωρίς να γράψετε τον κωδικό πληρωμής και το ποσό.

Δείτε επίσης: 100 νέα αυτοκίνητα χωρίς τέλη εγγραφής

Η AADE συμβουλεύει τους οφειλέτες να ακολουθήσουν τη συγκεκριμένη διαδικασία, αποφεύγοντας την επίσκεψη στα υποκαταστήματα των τραπεζών και στα Ελληνικά Ταχυδρομεία. Ωστόσο, ακόμη και πολίτες που δεν είναι εξοικειωμένοι με το Διαδίκτυο και επισκέπτονται τράπεζες για να πληρώσουν, μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν τον κωδικό QR σε ΑΤΜ. Επίσης, υπάρχει πάντα η δυνατότητα πληρωμής μέσω διαδικτυακής τραπεζικής, η οποία από φέτος γίνεται μέσω κωδικού RF.

Για να λάβετε την ειδοποίηση σχετικά με τα τέλη κυκλοφορίας, ακολουθήστε την ακόλουθη διαδικασία: Στον ιστότοπο του AADE, www.aade.gr, επιλέξτε:

Εάν έχετε κωδικούς στο myTAXISNET:

Πολίτες χήματα οχήματα → οδικός φόρος με κωδικούς TAXISnet ο

Επιχειρήσεις με φορολογικές υπηρεσίες → οχήματα → οδικός φόρος με κωδικούς TAXISnet

Εάν δεν έχετε κωδικούς πρόσβασης στο myTAXISNET: myTAXISNET:

Πολίτες χήματα οχήματα → τέλη κυκλοφορίας χωρίς κωδικούς TAXISnet

Επιχειρήσεις με φορολογικές υπηρεσίες → οχήματα → τέλη κυκλοφορίας χωρίς κωδικούς TAXISnet

Προθεσμία – πρόστιμα: Η πληρωμή των τελών κίνησης πραγματοποιείται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 και τυχόν καθυστερημένη πληρωμή των τελών χρεώνεται με πρόστιμο ίσο με την αξία τους.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα τέλη κυκλοφορίας. Συχνές Ερωτήσεις:

1. Εάν μεταφέρω το όχημα εντός του τρέχοντος έτους, οφείλω τέλη κυκλοφορίας για το επόμενο;

Όχι. Τα τέλη πρέπει να καταβληθούν από τον κάτοχο την 1η Ιανουαρίου ή μέχρι την παράταση, εάν υπάρχουν.

2. Είμαι συνιδιοκτήτης ενός οχήματος και έχουν εκδοθεί έντυπα για κάθε αριθμό ΦΠΑ. Πρέπει όλοι να πληρώσουμε για αυτούς;

Όχι. Τα τέλη είναι αδιαίρετα και αρκεί ένας από τους συνιδιοκτήτες να τις πληρώσει. Εάν δεν πληρωθεί, όλοι ευθύνονται για το πλήρες ποσό.

3. Ο αριθμός εγγραφής έχει αλλάξει και έχω πληρώσει τα τέλη πριν από την αλλαγή. Οφείλω επίσης χρεώσεις στο νέο αριθμό;

Όχι επειδή οι δύο αριθμοί συσχετίζονται και η πληρωμή είναι έγκυρη ανεξάρτητα από τον αριθμό που πραγματοποιήθηκε.

4. Πότε δεν οφείλονται τέλη;

Όταν το όχημα έχει ακινητοποιηθεί εθελοντικά ή υποχρεωτικά πριν από την έναρξη του έτους χρέωσης.

5. Ποιες είναι οι συνέπειες εάν ο οδικός φόρος δεν καταβληθεί εγκαίρως; Εκτός από τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας, επιβάλλεται πρόστιμο:

  • ισούται με τα τέλη, εάν το όχημα είναι δίτροχο / τρίκυκλο. ή επιβατικό αυτοκίνητο
  • τα μισά τέλη, εάν το όχημα είναι επιβάτης DX ή φορτηγό ή λεωφορείο.
  • 30 €, εάν τα τέλη κυκλοφορίας είναι μικρότερα από 30 €.

6. Γιατί εμφανίζεται το μήνυμα “Μη ολοκληρωμένα δεδομένα για τον υπολογισμό των τελών”;

Ανάλογα με τον τύπο του οχήματος, τα τέλη υπολογίζονται με βάση τα κυβικά εκατοστά του κινητήρα (cc), τις εκπομπές (CO2), το μεικτό βάρος και τις θέσεις. Εάν η βάση υπολογισμού δεν ολοκληρωθεί, τα τέλη δεν μπορούν να υπολογιστούν και θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών για να διορθώσετε την άδεια εγγραφής.

7. Γιατί εμφανίζεται το μήνυμα “The TIN”; δεν εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης του οχήματος “;

Ο Α.Φ.Μ. ότι έχετε συμπληρώσει ή είναι λάθος (στην περίπτωση αυτή συμπληρώνετε το σωστό) ή είναι γραμμένο στην άδεια, Α.Φ.Μ. διαφορετικό από αυτό του κατόχου (όταν απευθύνεστε στην Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών) ή διαφέρει στα δεδομένα που τηρεί η Υπηρεσία μας (επομένως απευθύνεστε στην Εφορία). Εάν κάποιο από τα παραπάνω δεν ισχύει, τότε ενδέχεται να συμπληρώσετε εσφαλμένο αριθμό εγγραφής.

Ακολουθούν αναλυτικοί πίνακες με όλα τα ποσά των τελών κυκλοφορίας 2021:

Δείτε επίσης: Το φθηνότερο αυτοκίνητο με οδικό φόρο 0 €

Ταξινομήσεις έως 2000
Κυβική χωρητικότητα (ml) Ποσά (€)
έως 300 22
301-785 55
786-1.071 120
1.072-1.357 135
1.358-1.548 225
1.549-1.738 250
1.739-1.928 280
1.929-2.357 615
2.358-3.000 820
3.001-4.000 1.025
4,001 και άνω 1.230
Από το 2001 έως το 2005
Κυβική χωρητικότητα (ml) Ποσά (€)
έως 300 22
301-785 55
786-1.071 120
1.072-1.357 135
1.358-1.548 240
1.549-1.738 265
1.739-1.928 300
1.929-2.357 630
2.358-3.000 840
3.001-4.000 1.050
4,001 και άνω 1.260
Από το 2006 και μετά
Κυβική χωρητικότητα (ml) Ποσά (€)
έως 300 22
301-785 55
786-1.071 120
1.072-1.357 135
1.358-1.548 255
1.549-1.738 280
1.739-1.928 320
1.929-2.357 690
2.358-3.000 920
3.001-4.000 1.150
4,001 και άνω 1.380
Ταξινομήσεις από 1/11/2010
Εκπομπές CO2 (g / km) Ποσά (€ / g CO2)
0-90 0
91-100 0,90
101-120 0,98
121-140 1.20
141-160 1.85
161-180 2.45
181-200 2.78
201-250 3.05
251 και άνω 3.72

Source