“Ακύρωση” για οδήγηση μοτοσικλέτας με άδεια αυτοκινήτου

14.728 Επισκέψεις στο άρθρο – Ημερομηνία δημοσίευσης: 24/9/2020

Επίσημη θέση για το ζήτημα που προέκυψε σήμερα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (A3 / Oik. 56475/6635) και τη δυνατότητα οδήγησης μοτοσικλέτας έως 125 cc. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών πήρε την άδεια από όσους έχουν αυτοκίνητο, δηλώνοντας ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει.Ford: ΝΕΑ εποχή σέρβις & ανέπαφων σέρβις. Και με μπόνους αφοσίωσης!

Σε μια διευκρινιστική ανακοίνωση που εξέδωσε το αρμόδιο υπουργείο, διευκρινίζει ότι ο κανονισμός που υπάρχει στην κοινή υπουργική απόφαση αφορά μόνο την προσαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα συμπλήρωσης της μορφής άδειας οδήγησης και όχι περαιτέρω.

Ως εκ τούτου Το δικαίωμα οδήγησης μοτοσικλέτας κατηγορίας Α1 (125 cc) δεν χορηγείται αυτόματα από τον κάτοχο άδειας οδήγησης κατηγορίας Β (άδεια αυτοκινήτου). Στην πραγματικότητα, υπογραμμίζεται ότι απαιτείται νέος νόμος για να συμβεί κάτι τέτοιο.

Το Υπουργείο αναφέρει λεπτομερώς

Με την ευκαιρία της κοινής υπουργικής απόφασης (A3 / Οικονομία 56475/6635) συνυπογράφηκε από τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη και αφορά την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2020/612 / ΕΕ της Επιτροπής της 4ης Μαΐου 2020, η οποία τροποποιεί την Οδηγία 2006/126 / ΕΚ για τις άδειες οδήγησης , καθορίζονται τα ακόλουθα:

Ο παρών κανονισμός αφορά μόνο την προσαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα συμπλήρωσης της άδειας οδήγησης.

Επομένως, το δικαίωμα οδήγησης μοτοσικλέτας κατηγορίας Α1 δεν χορηγείται αυτόματα από τον κάτοχο άδειας οδήγησης κατηγορίας Β, για την οποία απαιτείται νόμος, ο οποίος, εάν και όταν εκδοθεί, θα περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την ισοδυναμία των αδειών οδήγησης .
Επομένως, αυτή η απόφαση δεν αλλάζει το ισχύον πλαίσιο για τις άδειες οδήγησης και, επομένως, οι σχετικές δημοσιεύσεις, καθώς και τυχόν σκόπιμες και παραπλανητικές αντιδράσεις ιδρυμάτων, δεν έχουν καμία βάση.

Γενικότερα, στο πλαίσιο που παρέχεται από τη σχετική ευρωπαϊκή οδηγία και βάσει των ορθών πρακτικών άλλων χωρών, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα εξετάσει το ζήτημα της ισοδυναμίας στο πλαίσιο της νομοθετικής παρέμβασης για τη Μικροκινητικότητα.

Source