Περιορισμοί κυκλοφορίας φορτηγών

Για την ασφαλέστερη κίνηση των οχημάτων κατά τη θερινή περίοδο, ισχύουν περιορισμοί στην κίνηση των φορτηγών με ωφέλιμη τιμή μεγαλύτερη από 1,5 τόνους. στο εθνικό οδικό δίκτυο της χώρας.

Θα ισχύουν τα παρακάτω μέτρα από τις 19 Ιουνίου έως τις 13ο Σεπτέμβριος 2020, με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που θα ισχύουν κατά τις ημέρες του εορτασμού της 15ης Αυγούστου.

Κάθε Παρασκευή (16:00 – 21:00) για το ρεύμα εξόδου:

 • Στον αυτοκινητόδρομο Α8 (Αθήνα – Πάτρα), από τα διόδια της Ελευσίνας (περίπου 26 + 500) έως τα διόδια του Ρίου (περίπου 199 + 660)
 • Στον αυτοκινητόδρομο Α1 (Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Εύζωνη), από τον Αγ. Στεφάνου (Κρυονέρι, περ. 27 + 960) στη διασταύρωση του Μπράλο (περ. 203 + 65), από τη διασταύρωση της Ροδίτσας (Λαμία, περ. 212 + 625) έως τη διασταύρωση Ραχών Φθιώτιδας (περ. 242 + 479) και από τη Λάρισα (περίπου 367 + 319) έως τη διασταύρωση Λεπτοκαρυά (περίπου 410 + 359).
 • Στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, από τον πεζόδρομο Θέρμης στο 34ο χιλιόμετρο.
 • Στην εθνική οδό Α11 (Σχηματάρι – Χαλκίδα), από τη διασταύρωση του με τον αυτοκινητόδρομο Α1 (περ. 65 + 820) έως την ψηλή γέφυρα της Χαλκίδας (περ. 12 + 300).
 • Στην ΕΕ Θεσσαλονίκης – Καβάλας, από το 11ο χιλιόμετρο (περ. 11 + 340) έως τη γέφυρα του Στρυμόνα (περ. 97 + 650)
 • Στον αυτοκινητόδρομο Α5 (Ιωνία Οδός), από τη γέφυρα Χαριλάος Τρικούπης μέχρι το τέλος του Ιονίου Οδού (περ. 200 + 991)
 • Στον αυτοκινητόδρομο Α7 (Κεντρική Πελοπόννησος), κατάντη προς την Καλαμάτα, από το αεροδρόμιο της Κορίνθου (περ. 85 + 300) έως τον κυκλικό κόμβο της Σπάρτης (περ. 240 + 800, Περιμετρική Καλαμάτα).
 • Στον αυτοκινητόδρομο Α71 (Λεύκτρο – Σπάρτη), από τον Υποσταθμό Λεύκτο προς τον Υποσταθμό Σπάρτη (περίπου 45 + 000)

Κάθε Κυριακή (15:00 – 22:00) για το ρεύμα εισόδου:

 • Στο Α8 (Αθήνα – Πάτρα), κατάντη προς την Αθήνα, από τα διόδια του Ρίου (περίπου 199 + 660) έως τα διόδια της Ελευσίνας (περίπου 26 + 500)
 • Στο Α1 (Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Εύζωνη), κατάντη προς Αθήνα, από τη διασταύρωση Λεπτοκαρυά (περ. 410 + 359) προς Λάρισα (περίπου 367 + 319), από τη διασταύρωση Ραχών Φθιώτιδας (περ. 242 + 479) προς Διασταύρωση Ροδίτσας (Λαμία, περ. 212 + 625) και από τη διασταύρωση του Μπράλου (περ. 203 + 065) έως τη διασταύρωση Αγ. Στεφάνου (Κρυονέρι, κεφ. 27 + 960).
 • Στον Νομό Μουδανιών – Θεσσαλονίκη, από το 34ο χιλιόμετρο έως τον πεζόδρομο Θέρμης.
 • Στο Α11 (Σχηματάρι – Χαλκίδα), κατάντη προς το Σχηματάρι, από την ψηλή γέφυρα της Χαλκίδας (κεφ. 12 + 300) έως τη διασταύρωση με Α1 (κεφ. 65 + 820).
 • Στην ΕΕ Καβάλα – Θεσσαλονίκη, από τη γέφυρα του Στρυμόνα έως το 11ο χιλιόμετρο (km 11 + 340).
 • Στο Α5 (Ιόνιος Δρόμος), κατάντη προς Αντίρριο, από το τέλος του Ιονίου δρόμου (περ. 200 + 991) στη γέφυρα “Χαρίλαος Τρικούπης”.
 • Στην Α7 (Κεντρική Πελοπόννησος), κατάντη προς την Αθήνα, από τον κυκλικό κόμβο της Σπάρτης (περ. 240 + 800, Περίμετρος Καλαμάτας), έως τον A / C Κόρινθο (περ. 85 + 300).
 • Στο A71 (Lefktro – Sparta), κατάντη προς Lefktro, από A / K Spartis (ch.th. 45 + 000) to A / K Lefktro.

Οι παραπάνω απαγορεύσεις κυκλοφορίας εξαιρούνται:

 • Τα οχήματα που προσφέρουν οδική βοήθεια, σύμφωνα με το νόμο 3651/2008, τα φορτηγά της EL.TA, τα φορτηγά των εταιρειών διανομής τύπου, τα φορτηγά FDX και FIX που μεταφέρουν ζώντα ζώα και ευπαθή τρόφιμα όπως αναφέρεται στη Διεθνή Συμφωνία ATP (άρθρο 4 του κεφαλαίου II της κοινής υπουργικής απόφασης 50786/3319/2015, B 2418), υπό την προϋπόθεση ότι η αποστολή των ανωτέρω μεταφερόμενων προϊόντων ανέρχεται τουλάχιστον στο 10% του ωφέλιμου φορτίου.
 • Τα βυτιοφόρα μεταφέρουν νερό (υδροφορείς) όταν μετακινούνται για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.
 • Τα φορτηγά (ψυγεία) FDX και FICH που μεταφέρουν φρέσκα φρούτα και λαχανικά.
 • Φορτηγά που μεταφέρουν υποπροϊόντα ζωικής προέλευσης για απενεργοποίηση, σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚ 1069/2009, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν σχετική άδεια από την Κτηνιατρική Διεύθυνση της σχετικής Περιφέρειας και συνοδεύονται από το απαιτούμενο εμπορικό έγγραφο.
 • Τα φορτηγά των οργανισμών κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, Φυσικό Αέριο κ.λπ.) όταν κινούνται για την αποκατάσταση βλαβών έκτακτης ανάγκης των δικτύων τους και μόνο εάν συνοδεύονται από γραπτή εντολή του σχετικού οργανισμού.
 • Τα βυτιοφόρα μεταφέρουν καύσιμα για ανεφοδιασμό από πυρκαγιά, εάν αυτό αποδεικνύεται από κατάλληλα έγγραφα ή έγγραφα.
 • Φορτηγά που μεταφέρουν εξοπλισμό για μουσικές και θεατρικές παραστάσεις και φορτηγά που χρησιμοποιούνται για εκτέλεση και μεταφορά εξοπλισμού για κάλυψη τηλεοπτικών και κινηματογραφικών εκδηλώσεων.
 • Φορτηγά που μεταφέρουν οξυγόνο για ιατρικούς σκοπούς.
 • Τα μηχανήματα κατασκευής του ΔΕΣΕ και των φορτηγών που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας και με σχετική απόφαση της αρμόδιας τοπικής διεύθυνσης κυκλοφορίας
 • Οχήματα έκτακτης ανάγκης.

Source