Το κοινό θα συμμετάσχει στην ΕΛΒΟ με ποσοστό έως και 21%

Το Υπουργείο Οικονομικών προχώρησε στην υπογραφή της σύμβασης για την πώληση των περιουσιακών στοιχείων της Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων από την ειδική διοίκηση στην κοινοπραξία των Ισραηλινών συμφερόντων, η οποία έγινε αγοραστής από το διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Κράτους.

Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, το Ελληνικό Δημόσιο συμφώνησε με τον προσφέροντα του διαγωνισμού, σχετικά με το δικαίωμα συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου με ποσοστό έως και 21% στο μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας “ΕΛΒΟ 2020” ,

Υπενθυμίζεται ότι η νέα ELVO θα έχει ως κύριους μετόχους την Plasan Sasa Ltd (κατέχει το 47,6% του μετοχικού κεφαλαίου), τον όμιλο Katsav (47,6%) και τον Έλληνα επιχειρηματία Αριστείδη Γλύνη (4,8%).

Το νέο ELVO αναμένεται να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην παραγωγή – συναρμολόγηση του νέου εθνικού οχήματος που θα προμηθεύεται από τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Η σχετική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρώτο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τέσσερα μέλη, όλοι οι Ισραηλινοί, με δύο να εκπροσωπούν τον όμιλο Katsav και τα άλλα δύο τον όμιλο Plasan.

Υπενθυμίζεται ότι πραγματοποιήθηκαν δύο δημόσιοι διαγωνισμοί, χωρίς αποτέλεσμα, ένας τον Απρίλιο του 2017 και ένας τον Αύγουστο του 2018, και ένας διαγωνισμός, με ελεύθερη διαπραγμάτευση, ο οποίος ακυρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2019

Τον Μάρτιο του 2020, ο εκκαθαριστής προχώρησε και πάλι σε δημόσια πρόσκληση για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, με ελεύθερες συναλλαγές. Μέσω αυτής της διαδικασίας, ο εν λόγω πλειοδότης εμφανίστηκε.

Μετά από έξι χρόνια παλινδρόμησης και αναποτελεσματικών διαδικασιών, η ΕΛΒΟ μπορεί τώρα να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία και ειδικά για τη Βόρεια Ελλάδα, υποστηρίζοντας την τοπική κοινότητα, δημιουργώντας πολλές θέσεις εργασίας.

.Source