Επέκταση κάρτας KTEO και εξάτμισης

1.397 επιτυχίες άρθρου – Δημοσιεύθηκε: 22/12/2020

Μια νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών προβλέπει την επέκταση της ισχύος των Δελτίων Τεχνικής Επιθεώρησης του ΚΤΕΟ και των καρτών καυσαερίων σε περιοχές της Αττικής.Ford: ΝΕΑ εποχή σέρβις & ανέπαφων σέρβις. Και με μπόνους αφοσίωσης!

Το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών αποφάσισε να επεκτείνει την ισχύ των Δελτίων Τεχνικής Επιθεώρησης του ΚΤΕΟ και των καρτών καυσαερίων σε περιοχές της Αττικής. Η εγκύκλιος αφορά βαριά καθώς και ελαφρά οχήματα όπως μοτοσικλέτες και επιβατικά αυτοκίνητα.

Η εγκύκλιος: “Ενόψει της λήψης έκτακτων μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω εξάπλωσης του κοροναϊού COVID-19 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας της Δυτικής Αττικής, γνωρίζουμε τα εξής”:

1. Διατάξεις για βαρέα οχήματα (φορτηγά με MAMFO> 3,5 t, λεωφορεία και ρυμουλκούμενα με MAMFO> 3,5 t) του οποίου η άδεια κυκλοφορίας έχει εκδοθεί από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής:

α) Η ισχύς των Πιστοποιητικών Τεχνικής Επιθεώρησης (DTE) παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 χωρίς σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, εάν η αναφερόμενη ημερομηνία λήξης είναι εντός της χρονικής περιόδου από την Παρασκευή 11-12-2020 έως τη Δευτέρα 28-12-2020.
β) Η ισχύς του DTE παρατείνεται έως τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 με σοβαρές ελλείψεις, εάν η αναφερόμενη ημερομηνία λήξης είναι εντός της χρονικής περιόδου από την Παρασκευή 18-12-2020 έως τη Δευτέρα 28-12-2020.
γ) Η περίοδος ισχύος των καρτών ελέγχου καυσαερίων (ΚΕΚ) παρατείνεται έως τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021, υπό την προϋπόθεση ότι η ημερομηνία του επόμενου ελέγχου για την έκδοση του ΚΕΚ είναι εντός της χρονικής περιόδου από την Παρασκευή 18-12-2020 έως Δευτέρα 28-12-2020.

2. Προσαρμογές για ελαφρά οχήματα (δημόσια και ιδιωτικά επιβατικά αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και φορτηγά με MAMFO ≤ 3,5 t) του οποίου η διεύθυνση αναφέρεται στην άδεια κυκλοφορίας βρίσκεται στους Δήμους Ασπρόπυργου, Ελευσίνας και Μάνδρας Ειδύλιας:

α) Η ισχύς των DTE παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 χωρίς σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, υπό την προϋπόθεση ότι η αναφερόμενη ημερομηνία λήξης είναι εντός της χρονικής περιόδου από Δευτέρα 14-12-2020 έως Δευτέρα 28-12-2020.
β) Η ισχύς των DTE παρατείνεται έως τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 με σοβαρές ελλείψεις, εάν η αναφερόμενη ημερομηνία λήξης είναι εντός της χρονικής περιόδου από την Παρασκευή 18-12-2020 έως τη Δευτέρα 28-12-2020.
γ) Η περίοδος ισχύος του ΚΕΚ παρατείνεται έως τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021, υπό την προϋπόθεση ότι η ημερομηνία του επόμενου ελέγχου για την έκδοση του ΚΕΚ είναι εντός της χρονικής περιόδου από την Παρασκευή 18-12-2020 έως τη Δευτέρα 28-12-2020.

3. Τα προαναφερθέντα οχήματα υποχρεούνται να έρθουν στον ΚΤΕΟ για επιθεώρηση το αργότερο τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021, χωρίς να προσθέσουν επιπλέον εβδομάδα σε αυτήν την ημερομηνία.

4. Διευκρινίζεται ότι όπου αναφέρεται τα παραπάνω η ημερομηνία λήξης του DTE, σημαίνει εκείνη που γράφεται σε αυτό [δίπλα στον ενωσιακό κωδικό 8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL)], χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η περίοδος μιας επιπλέον εβδομάδας. Επίσης, όταν αναφέρεται η ημερομηνία υποχρέωσης για περιοδικό τεχνικό έλεγχο για πρώτη φορά, δεν λαμβάνεται υπόψη η περίοδος μιας επιπλέον εβδομάδας από την ημερομηνία ταξινόμησης του οχήματος.

Source