Νέοι όροι και προϋποθέσεις στις πινακίδες DOK

Ημερομηνία δημοσίευσης: 4/1/2021

Με υπουργική απόφαση υπογεγραμμένη από τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Γιάννη Κεφαλογιάννη, η οποία δημοσιεύθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 στην κυβερνητική εφημερίδα, αλλάζει εντελώς το νομικό πλαίσιο βάσει του οποίου μπορεί να γίνει η χρήση πινακίδων DOK.

Επομένως, όπως αναφέρεται στην απόφαση, μεταξύ άλλων, επιτρέπεται εντός της Ελληνικής Επικράτειας και σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής της απόφασης, η δοκιμαστική έκδοση – προς πώληση ή στο πλαίσιο διεξαγωγής ερευνητικών έργων στον τομέα της έρευνας στον τομέα των μεταφορών – επιβατικά αυτοκίνητα, λεωφορεία, φορτηγά, ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα των κατηγοριών O2, O3, O4 και μοτοσικλέτες που έχουν λάβει έγκριση τύπου και για τα οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό εγγραφής ή πιστοποιητικό άφιξης, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. ). Οι διατάξεις του παρόντος σχετικά με τα φορτηγά ισχύουν, τηρουμένων των αναλογιών, στα ρυμουλκούμενα και τα ημιρυμουλκούμενα, τα οποία, κατά τη λήψη των δεδομένων της κυκλοφορίας δοκιμής, μπορούν να ρυμουλκούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Οι άδειες αυτοκινήτων και οι πινακίδες κυκλοφορίας εκδίδονται στο όνομα α) κατασκευαστές αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών, έμποροι και γενικοί έμποροι καινούργιων ή μεταχειρισμένων οχημάτων. β.) Εκπρόσωποι κρατικών παρόχων υπηρεσιών ή φορέων δημοσίου δικαίου. γ) Εκπρόσωποι και εμπόροι εισαγωγέων ή όχι. δ) Διαμεσολαβητές για την πώληση αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών σε προμήθεια, εάν αποδεικνύεται από επίσημα αποδεικτικά στοιχεία ότι έχουν μόνιμη επαγγελματική κατοικία για το σκοπό αυτό. ε) Έμποροι πολυάριθμων επιβατικών αυτοκινήτων και δίκυκλων ή τρίκυκλων μοτοσικλετών με άδειες κυκλοφορίας που εκδίδονται στο όνομα των εμπόρων. στ) Ερευνητικοί φορείς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να λαμβάνουν έως και τρία ζεύγη DOK ανά κάθισμα και ανά υποκατάστημα και ανά ερευνητικό φορέα, για επιβατικά αυτοκίνητα ή δίτροχα – τρίκυκλα μοτοσικλέτες, ενώ απεριόριστος θα είναι ο αριθμός, για φορτηγά, λεωφορεία και ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα κατηγορίας O2, O3, O4.

Για να απελευθερώσετε ένα όχημα με πινακίδες DOK πρέπει, μεταξύ άλλων, να έχει εκδοθεί πιστοποιητικό εγγραφής ή DAO το οποίο πρέπει να φέρει ισχύουσες λεπτομέρειες έκδοσης δοκιμής (πινακίδες κυκλοφορίας και πινακίδες κυκλοφορίας του DOK), ενώ πρέπει να συμπληρωθεί το ειδικό έγγραφο “Έντυπο κυκλοφορίας DOK”.

Οι παραβάτες που θα ταυτοποιηθούν θα τιμωρηθούν σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 88 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, δηλαδή με πρόστιμο 200 ευρώ και φυλάκιση από 1 έως 6 μήνες.

Source