Ηλεκτρονικά μέσω gov.gr η αντικατάσταση άδειας οδήγησης

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αντικατάσταση του εντύπου άδειας οδήγησης θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, μέσω του gov.gr, με την εφαρμογή της υπηρεσίας ξεκινώντας ως πιλότος στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών του PE. της Περιφέρειας Κρήτης.

Ειδικότερα, οι πολίτες μπορούν, μέσω μιας πολύ απλής διαδικασίας, να κάνουν ψηφιακά:

  • Αντικατάσταση άδειας οδήγησης με νέο τύπο
  • Έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης λόγω φθοράς
  • Έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης λόγω κλοπής ή απώλειας

Η καταχώριση και ταυτοποίηση στην υπηρεσία που αναζητά γίνεται γίνεται χρησιμοποιώντας τους κωδικούς ταξί του δικτύου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Κυβέρνησης. Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε λίγα λεπτά, με την επισύναψη φωτογραφίας και δείγματος της υπογραφής του πολίτη και την έκδοση και καταβολή του κατάλληλου τέλους.

Οι πληροφορίες του πολίτη σχετικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας προκειμένου ο δικαιούχος να λάβει τη νέα φόρμα αυτοπροσώπως ή μέσω τρίτου με εξουσιοδότηση, πραγματοποιείται από την Περιφέρεια.

Πρόκειται για μια ενέργεια που υλοποιείται ως αποτέλεσμα της συμφωνίας προγράμματος που υπεγράφη μεταξύ των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλοποίησης Προγράμματος.

Αυτό το πιλοτικό σχέδιο σχεδιάζεται να επεκταθεί σε άλλες περιοχές της χώρας και αποτελεί μέρος του συνολικού έργου ψηφιοποίησης των διαδικασιών άδειας οδήγησης, το οποίο ξεκίνησε με την προσωρινή άδεια οδήγησης.

Ο στόχος είναι να διευκολυνθεί ουσιαστικά η καθημερινή ζωή χιλιάδων πολιτών, αλλά και να επιταχυνθεί σημαντικά το έργο των αρμόδιων αρχών με τη μείωση του διοικητικού φόρτου και την αντιμετώπιση της γραφειοκρατικής καθυστέρησης. Ταυτόχρονα, συμβάλλει στη μείωση των κινήσεων των πολιτών.

.Source