Αλλαγές στις πλάκες DOK 4WHEELS

Ειδικοί κανόνες για τη δοκιμή κυκλοφορίας οχημάτων προς πώληση, προκειμένου να τερματιστεί η ανεξέλεγκτη κυκλοφορία τους καθορίζονται με απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Συγκεκριμένα, οι άδειες και οι πινακίδες μηχανοκίνητων οχημάτων στην ελληνική επικράτεια εκδίδονται στο όνομα κατασκευαστών αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών, αντιπροσώπων και γενικών αντιπροσώπων πωλήσεων οχημάτων, καινούργιων ή μεταχειρισμένων. Εκπρόσωποι κρατικών παρόχων υπηρεσιών ή φορέων δημοσίου δικαίου, οι οποίοι εισάγουν αυτοκίνητα ή μοτοσικλέτες απευθείας στο όνομά τους. Εκπρόσωποι και εμπόροι εισαγωγέων ή όχι. Μεσίτες που πωλούν αυτοκίνητα ή μοτοσικλέτες με προμήθεια, αρκεί να έχουν μόνιμη επαγγελματική κατοικία. Έμποροι πολυάριθμων επιβατικών αυτοκινήτων και δίκυκλων – τρίκυκλων μοτοσικλετών με άδειες κυκλοφορίας στο όνομα των εμπόρων. Ερευνητικοί φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα για οχήματα με ειδικό ερευνητικό εξοπλισμό.

Στην κατεύθυνση του εξορθολογισμού των όρων και προϋποθέσεων για τη δημόσια κυκλοφορία των εν λόγω οχημάτων, αυτό πραγματοποιείται από τον ενδιαφερόμενο αγοραστή, στην περίπτωση δοκιμής για πώληση οχημάτων, πάντοτε παρουσία του δικαιούχου ή του νόμιμου εκπρόσωπος ή πρόσωπο που απασχολείται από τους εν λόγω δικαιούχους. Ο δικαιούχος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του ή από πρόσωπο που βρίσκεται σε εργασιακή σχέση με τα επιλέξιμα πρόσωπα προκειμένου να πραγματοποιήσει εργασίες συντήρησης ή επισκευής ή τεχνικό έλεγχο στον ΚΤΕΟ.

Σε αυτήν την περίπτωση, η δημόσια κυκλοφορία οχημάτων με δεδομένα καταχώρησης δοκιμών πραγματοποιείται αποκλειστικά από την έδρα ή το υποκατάστημα της εταιρείας ή την έδρα του ερευνητικού φορέα στο εργαστήριο ή το ΚΤΕΟ και την επιστροφή τους μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης, γεγονός που αποδεικνύεται με οποιοδήποτε νόμιμο μέσο (π.χ. τιμολόγιο). Η δοκιμαστική κυκλοφορία μηχανοκίνητων οχημάτων επιτρέπεται μόνο εάν ο επιβάτης έχει συμπληρώσει το “Έντυπο κυκλοφορίας DOK” και μια σαφή φωτοτυπία του αντιγράφου Α του Πιστοποιητικού Εγγραφής Οχήματος.

Σε περίπτωση εύρεσης παράνομης κυκλοφορίας ενός οχήματος αυτοκινήτου που έχει δεδομένα εγγραφής δοκιμής (DOK), οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 88 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (πρόστιμο 200 ευρώ και φυλάκιση από 1 έως 6 μήνες) επιβάλλονται στον δράστη όσους θέτουν σε λειτουργία όχημα οχήματος που δεν διαθέτει πιστοποιητικό κυκλοφορίας. Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών

Source