Μεταφορές και οδική ασφάλεια!

Ένας βασικός πυλώνας της ελληνικής οικονομίας, ο τομέας των μεταφορών και της εφοδιαστικής, εκτός από τις άλλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει, επηρεάζεται επίσης από τη μεγάλη κρίση υγείας, αλλά παραμένει ένας δυναμικός τομέας.

Οι οδικές μεταφορές αποτελούν ζωτικό τομέα για την ελληνική οικονομία και αντιπροσωπεύουν σε εθνικό επίπεδο το 7% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕγχΠ), καθώς και το 7% των θέσεων εργασίας. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών κατά μέσο όρο τα τελευταία πέντε χρόνια ανέρχεται σε 17,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι το 98% των εμπορευματικών μεταφορών πραγματοποιείται οδικώς.

Το 2020, ο τομέας των μεταφορών και της εφοδιαστικής δοκιμάστηκε, όπως όλοι οι τομείς της οικονομίας, από την πανδημία covid-19 (coronavirus). Ως αποτέλεσμα της κρίσης στην υγεία, η βιομηχανία εκτιμάται ότι μειώθηκε κατά 19% πέρυσι σε σύγκριση με το 2019, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας της Icap σχετικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας covid-19 σε εταιρείες και τομείς της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εταιρειών του κλάδου, όπως αντανακλάται στην έρευνα Icap, εκτιμάται μεγαλύτερη μείωση (-28%) σε εταιρείες με κύκλο εργασιών έως 2 εκατομμύρια ευρώ και μικρότερη (-13%) σε εταιρείες με κύκλος εργασιών 2 εκατομμυρίων σε 10 εκατομμύρια ευρώ. Από την άλλη πλευρά, εκτιμάται αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 4% για εταιρείες με κύκλο εργασιών 10 εκατομμύρια ευρώ ή περισσότερο.

Για το 2021, οι εταιρείες του κλάδου προβλέπουν μικρότερη πτώση που εκτιμάται σε 14%. Η εκτιμώμενη μείωση του κύκλου εργασιών αποδίδεται στη μείωση της μείωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου. Ειδικότερα, για το 2021 αναμένεται πτώση 23% για εταιρείες με κύκλο εργασιών έως 2 εκατομμύρια ευρώ και πτώση 11% για εταιρείες με κύκλο εργασιών 2 εκατομμύρια έως 10 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για εταιρείες με κύκλο εργασιών άνω 10 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται αύξηση 3%.

Η οδική ασφάλεια είναι ζωτικής σημασίας

Όσο δυναμικός και αν είναι ο τομέας των μεταφορών, είναι εξίσου ευαίσθητος. «Οι εταιρείες μεταφορών είναι εταιρείες με τροχούς», δήλωσε η κα Ίρο Ντουμάνη, Γενική Διευθύντρια της ΟΦΕΕ (Ελληνική Ομοσπονδία Οδικών Μεταφορών και Εμπορευματικών Μεταφορών).

Έτσι, όταν η επιχείρησή σας βρίσκεται σε τροχούς, υπάρχουν πολλοί μη ισορροπημένοι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την επιχείρησή σας. Ένα από αυτά είναι η οδική ασφάλεια, ένας τομέας στον οποίο οι εταιρείες μεταφορών επενδύουν συνεχώς στην εξασφάλιση τόσο του πολύτιμου ανθρώπινου δυναμικού τους όσο και του εμπορεύσιμου φορτίου. Είναι ενδεικτικό του γεγονότος ότι τα θανατηφόρα ατυχήματα με βαρέα οχήματα είναι σχεδόν μηδενικά. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, το 2019, με φορτηγό άνω των 3,5 τόνων σημειώθηκαν 2 θανατηφόρα ατυχήματα, 0,3% του συνολικού αριθμού ατυχημάτων, ενώ με φορτηγά κάτω των 3,5 τόνων υπήρχαν 69 ατυχήματα (ποσοστό 10,4%) , σε σύγκριση με 288 (43,3%) των τροχαίων ατυχημάτων.

Source